Nettbaserte etterutdanningskurs i helseteknologi og kunstig intelligens ved IFI i høst

Lite å gjøre i høst? Institutt for Informatikk ved UiT tilbyr i høst to spennende nettbaserte etterutdanningskurs i henholdsvis helseteknologi og kunstig intelligens. Kursene vil gi en grunnleggende introduksjon til emnene, og fullført kurs gir kursbevis.

Iversen, Marianne
Publisert: 30.09.20 10:30 Oppdatert: 30.09.20 11:18

Institutt for informatikk tilbyr denne høsten spennende etterutdanningskurs med introduksjon til ulike felter innenfor informatikk. To kurs har allerede gått, og to kurs nye blir snart tilgjenglig for påmelding.

Helseteknologi er et spennende fagfelt i stor vekts, og helsevesenet benytter seg i stadig større omfang av ulike IKT-tjenester både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Gjennom INF-6002 vil deltagerene få økt innsikt i hvordan ulike former for helseteknologi kan bidra til bedre diagnostisering, behandling og rehabilitering, og hvordan ulike IKT-systemer kan bidra til et mer effektiv helsevesen gjennom bedre journalsystemer, besluttningsstøttesystemer, bedre sensorteknologi og kontinuerlig tilsyn av ulike pasientgrupper.

INF-6003 har fokus på kunstig intelligens (KI) og maskinlæring. Dette introduksjonskurset vil gi en grunnleggende innføring i hvordan KI kan benyttes til å løse ulike oppgaver og problemer innenfor flere områder (beslutningsstøttesystemer, språkbehandling, med mer), inkludert ulike metoder og teknikker. Kurst vil gå gjennom de vanligste algoritmene for maskinlæring, nevrale nettverk og dyp læring. Man vil også ta opp ulike problemstillinger knyttet til KI, som for eksempel etikk.

Kursene gjennomføres online, og vil bestå av videoopptak av forelesninger som man kan se når det passer, og en rekke oppgaver. Forelesere vil også stille seg tilgjenglig på faste tidspunkter for spørsmål. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for kursene, men noe erfaring med realfag vil være en fordel. Påmeldingsfrister er henholdsvis 6. og 27.oktober. Kursene gir ikke studiepoeng, men det utdeles kursbevis ved fullført kurs. Følg linkene over for å lese mer om kursene og hvordan du søker.

Photo: Mostphotos.com Foto: xxx
Vi anbefaler