Nye podkaster om læring

24.09.20 Magne Kveseth

Bokserien «Inkluderende læringsmiljø» er bakgrunnen for sju podkaster som produseres ved UiT i Alta. De to første episodene er allerede klare og de fem neste vil bli publisert ukentlig fra neste uke.

Ifølge professor i spesialpedagogikk, Mirjam Harkestad Olsen, planlegger forskergruppa «Inkludering og tilpasset opplæring» også nye episoder innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk, hvor hun mener det er mye som er interessant å diskutere. 

personer i radiostudio
EN PODKAST BLIR TIL: Her er abeidet med innspilling av podkast i gang i studioet til Radio Alta. Foto: Privat

– Den første episoden dreier seg om en overordnet forståelse av hva inkluderende skolemiljø er. Den neste tar for seg tre sentrale ledelsesroller lærere i skolen møter: klasseledelse, læringsledelse og relasjonsledelse. I episoden diskuterer forskerne hvordan disse begrepene henger sammen og hva som gjør dem ulike. De neste episodene vil gå litt dypere inn i ulike temaområder innenfor inkluderende skolemiljø: Læringspotensial, psykososialt miljø, læringsledelse, relasjonsledelse og tilpasset opplæring, sier Mirjam Harkestad Olsen.

Vil styrke kvaliteten

Forskergruppen «Inkludering og tilpasset opplæring» står bak podkastserien Læringsrommet. Forskningsgruppen har som formål å styrke kvalitet og omfang på forskning, utviklingsarbeid og utdanning knyttet til inkludering og tilpasset opplæring i barnehage og skole. Den legger vekt på en praksisnær forskning og tett kontakt med praksisfeltet.

– Podkasten Læringsrommet bærer preg av akkurat det. Målgruppen er studenter og utøvende lærere og spesialpedagoger. I tillegg er det et håp om at podkasten kan inspirere andre med interesse for skolerelaterte spørsmål, sier Olsen.

Mirjam Harkestad Olsen
BAKGRUNN: Professor Mirjam Harkestad Olsen ved UiT, her med en av bøkene som danner grunnlaget for podkastserien Læringsrommet Foto: Magne Kveseth/UiT

Treffes månedlig

Gruppen av forskere har vært aktive på publiseringssiden de siste årene. Senest med bidrag i bokserien kalt "Inkluderende skolemiljø". Forskerne har månedlige skrivetreff hvor de diskuterer tekster deltakere legger fram. Tiltaket stimulerer til skriving blant gruppens medlemmer og bidrar til en faglig læring for de som deltar. Hvert semester arrangeres faglige samtaler og delingsdager, hvor aktuelle tema innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk står på agendaen. Flere av disse er åpne for andre enn gruppens medlemmer.

– Her er det bare å følge med etterhvert som arrangementene lyses ut, sier professor Olsen.

Boklansering og nye episoder

 – Forskergruppen planlegger nå en større boklansering i Oslo i november, men koronasituasjonen gjør at vi må tenke kreativt for hvordan dette skal løses. Videre ligger en fagkonferanse i støpeskjeen, hvor vi vil invitere nærliggende skoler til en kombinasjon av fagprat og nettverksbygging. Flere av gruppens medlemmer er aktive i dekomp- og rekomp-satsningene (desentralisert kompetanseheving i skole og barnehage), i tillegg til at Kunnskapsdepartementet ruller ut storsatsningen Kompetanseløftet. Vi har derfor vært forsiktige med å starte på nye forsknings- og bokprosjekter til vi ser hva vi har kapasitet til. Men det begynner nok snart å rykke i forskerfoten, hvor vi får lyst til å samle oss om et felles prosjekt igjen. I mellomtiden planlegger vi nye episoder til podkastserien Læringsrommet, sier Mirjam Harkestad Olsen, som er leder av forskergruppen.

Hun er også faglig koordiator for masterstudiet i spesialpedagogikk. Studentene både på dette studiet og i barnehage- og lærerutdanningen nyter godt av at de fagansatte er aktive med forskningsformidling. Flere av kapitlene fra bokserien er pensum for masterstudentene. I tillegg kan podkasten Læringsrommet bli et supplement som kan stimulere til gode faglige refleksjoner blant studentene.

Her kan du høre første episode i podkastserien: Inkluderende skolemiljø – hva og hvordan?

Her kan du høre andre episode i podkastserien: Klasseledelse og andre ledelsesoppgaver

 

Slik blir hele serien

1) Inkluderende skolemiljø – hva og hvordan?

Skolen har plikt til å tilrettelegge for et inkluderende skolemiljø, men hva innebærer det? Hør hva fire forskere tenker om dette i denne episoden av Læringsrommet. De samtaler om innholdet i begrepet og hvilken betydning et arbeid med inkluderende skolemiljø har for elevers læringsparathet. Bokserien Inkluderende skolemiljø står sentralt i samtalen. Deltakere i episoden: Gudrun Aas, Anne-Mette Bjøru, Fredrik Danielsen og Mirjam Harkestad Olsen, alle fra UiT Norges arktiske universitet. Episoden bygger på bokserien ‘Inkluderende skolemiljø’.

2) Klasseledelse og andre ledelsesoppgaver

Det kan være forvirrende å bevege seg i den pedagogiske terminologien. Hva gjør for eksempel klasseledelse annerledes enn læringsledelse? Hva er fellesnevneren mellom klasseledelse og relasjonsledelse? Fire forskere fra UiT Norges arktiske universitet samtaler om dette i denne episoden av Læringsrommet: Gudrun Aas, Anne-Mette Bjøru, Fredrik Danielsen og Mirjam Harkestad Olsen. Episoden bygger på bokserien ‘Inkluderende skolemiljø’.

3) Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?

Hva er et læringspotensial? Er læringspotensial statisk? Er det forskjell på potensial og prestasjon? Kan vi vite hvilket læringspotensial eleven har? Dette og andre spørsmål diskuteres i denne episoden av Læringsrommet. Hør samtalen mellom Anita Movik Simensen, Fredrik Danielsen og Mirjam Harkestad Olsen, alle fra UiT Norges arktiske universitet. Episoden bygger på boka ‘Læringspotensial’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.

4) Psykososialt læringsmiljø, det er vel om mobbing, det?

Hvordan skal elevene ha det i skolemiljøet? Er mobbeproblematikken enerådende i forståelsen av hva et psykososialt miljø er? Hva bør gjøres for eleven etter at mobbingen er stoppet? Dette er spørsmål som er sentrale i denne episoden av læringsrommet. Deltakere i episoden er Fredrik Danielsen, Gudrun Aas og Mirjam Harkestad Olsen, alle fra UiT Norges arktiske universitet. Episoden bygger på boka ‘Psykososialt miljø’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.

5) Kunsten å være en læringsleder

I denne episoden blir begrepet læringsledelse diskutert. Hva er lærerens rolle i ledelse av elevenes faglige og sosiale læring? Hvordan kan lærere samarbeide om ledelsen av læring? Fredrik Danielsen, Gudrun Aas og Mirjam Harkestad Olsen diskuterer disse og andre spørsmål i denne episoden. Episoden bygger på boka ‘Læringsledelse’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.

6) Kunsten å være en relasjonsleder

Relasjonsledelse er en viktig kompetanse hos lærere. Hva det innebærer diskuterer Ann Elise Rønbeck, Anne-Mette Bjøru og Rigmor Mikkelsen fra UiT Norges arktiske universitet i denne episoden. Kunnskap om dialog og anerkjennelse er sentralt for en lærer som ønsker å utvikle seg til en god relasjonsleder. Episoden bygger på boka ‘Relasjonsledelse’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.

7) Tilpasset opplæring – hvordan gjør vi det?

Skolen har plikt til å tilpasse opplæring for elevenes evner og forutsetninger. Hva vil det si å tilpasse? Hvordan kan skolen ta høyde for det store mangfoldet som eksisterer i læringsfellesskapet? Dette er spørsmål fire forskere fra UiT Norges arktiske universitet samtaler om i denne episoden: Mirjam Harkestad Olsen, Anne-Mette Bjøru, Ann Elise Rønbeck og Rigmor Mikkelsen. Episoden bygger på boka ‘Tilpasset opplæring’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’. 

På Twitter   #norgesarktiske