Får delta i internasjonalt samarbeidsprosjekt


To UiT-studenter som var trukket ut til å være med på årets Arctic Circle-konferanse, får delta i et unikt samarbeidsprosjekt med tre andre universiteter i USA og Island, selv om konferansen er avlyst.

Fra Arctic Circle i 2019.
Fra Arctic Circle i 2019. Foto: Inger Lise Næss

UiT gikk tidligere i år ut og inviterte studenter til å søke om å få delta på den årlige arktiske konferansen på Island, Arctic Circle. Det kom inn 19 søknader, og av dem ble tre studenter valgt ut. Den ene var Eirin Husabø som nylig deltok i et webinar om nordområdene. De to andre var Almudena Alvarez Fernandez og Kristian Stausland. Fernandez tar en master i marin biologi ved UiT i Tromsø mens Stausland tar en master innenfor electrical engineering ved UiT i Narvik.

Kristian Stausland.
Kristian Stausland. Foto: Privat

– Jeg ble glad da jeg i sommer fikk beskjeden om at jeg var trukket ut til å delta på Arctic Circle Assembly i høst. Jeg søkte om å få være med da jeg anså dette som en god mulighet til å lære mer om arktiske strøk og klimas påvirkning i denne regionen. Jeg har i senere tid opplevd et økende engasjement innenfor klima og nordområdene, og jeg har tenkt at jeg har lyst til å være med og utvikle Nord-Norge i en mer bærekraftig retning, sier Stausland.

Ønsket seg mer tid

UiT har hatt med studenter til den arktiske konferansen i flere år, både for å bemanne UiT sin stand og for å gi dem muligheten til å knytte kontakter ved andre universiteter.

– I fjor fikk de studentene som var med én dag til å løse et forskningsspørsmål sammen med studenter fra universiteter som vi samarbeider med. Svarene skulle presenteres samme kveld. Da fikk vi tilbakemelding om at studentene hadde brukt mye tid på å bli kjent, forteller Morten Simonsen-Sagerup, som er rådgiver ved ved Seksjon for internasjonalt samarbeid ved UiT Norges arktiske universitet.

I år var planen derfor at de utvalgte studentene skulle få mulighet til å bli kjent med hverandre på forhånd gjennom digitale møter, for så å presentere et felles forskningsprosjekt på Arctic Circle.

– Bærekraft er viktig

Selv om konferansen ble avlyst på grunn av korona, får de to UiT-studentene som ble plukket ut i år likevel være med i det internasjonale samarbeidsprosjektet. Sammen med seks andre studenter fra University of Southern Maine, Reykjavik University og University of Akureyri og en veileder fra hvert universitet skal de i løpet av høsten samarbeide om flere forskningsspørsmål. Arbeidet skal avsluttes i desember.

– De skal samarbeide om ulike prosjekter som de selv har kommet fram til og blitt enige om, sier Simonsen-Sagerup.

Målet er å se om det er mulig å samarbeide på denne måten.

Stausland mener bærekraft er et viktig element uansett hvilke forskningsspørsmål studentene skal se på.

– Jeg tror at fremtidens arbeidsmarked vil ha et større fokus på bærekraft og hvordan vi som mennesker påvirker arktiske strøk. Ut fra dette vil et internasjonalt forskningsprosjekt bygge videre på engasjementet mitt og gi meg en erfaring jeg tar med meg inn i arbeidslivet. Jeg er spent på å komme i gang med forskningsprosjektet og har høye forventninger, sier Stausland.  

Utvider kunnskapen om Arktis

Også Fernandez var veldig glad for å bli valgt ut og gleder seg til å begynne å jobbe med sitt prosjekt. 

Almudena Fernandez.
Almudena Alvarez Fernandez. Foto: Privat

– Jeg har alltid vært veldig interessert i Arktis, og dette er en flott mulighet til å lære mer og til å samarbeide med forskjellige mennesker som er interessert i de samme temaene som meg. Jeg gleder meg til å utvide min egen kunnskap om Arktis og samtidig kunne bruke min forståelse om marin bioteknologi – som er mitt fagfelt – på dette prosjektet, sier hun.

Samtidig trekker hun fram styrken ved at studentene som er med har ulik faglig bakgrunn.

– Jeg ser fram til å kunne knytte mitt fagfelt til andre kunnskapsområder gjennom å jobbe med de andre studentene som alle har ulik bakgrunn. Jeg tror dette vil styrke meg, både personlig og profesjonelt, legger Fernandez til.  

Veilederen fra UiT er professor Jeanette Hammer Andersen ved Norges fiskerihøgskole. Hun har spesialisert seg innenfor bioprospektering, som handler om hvordan man kan bruke organismene i havet på nye måter.

På Twitter   #norgesarktiske