Klart for samisk sykepleierutdanning

07.09.20 Magne Kveseth

I januar er det klart for 25 studenter ved samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. Assisterende instituttleder ved helse- og omsorgsfag, Linda Okstad, håper på samiskspråklige søkere også fra Sverige og Finland.

Eikeland Viserektor sykepleierstudet
VIKTIG TILBUD: Viserektor Sveinung Eikeland er helt klar på viktigheten av det nye tilbudet som samisk sykepleierutdanning betyr for hele Troms og Finnmark og for hele det nordsamiske området med Finland og Sverige. Her besøker han sykepleierutdanningen i Hammerfest som arrangerte fagdager i fjor høst. Foto: UiT/Magne Kveseth

Linda Okstad forteller at UiT har ansatt to universitetslektorer for den samiske sykepleierutdanningen, som begge skal ha kontorsted ved Samisk høgskole i Kautokeino.

Samisk språkkrav

– Undervisningen skal skje på nordsamisk, så det kreves samiskspråklig kompetanse for å komme inn på dette studiet. Det er 25 plasser og studiet er et deltidsstudium over fire år, med samlingsbasert undervisning. Dette bygges over samme lest som de øvrige fireårige sykepleierstudiene, sier Linda Okstad. Hun skryter gjerne av samarbeidet med Samisk høgskole, som har vært og er veldig bra under planleggingsfasen.

– Vi har søknadsfrist for dette studiet 16. oktober 2020 og planlegger for studiestart i januar. Det er ikke å ta i for hardt at vi gleder oss enormt til å komme i gang, sier Okstad.

Viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland, mener oppstarten av samisk sykepleierutdanning har betydning for hele det nordsamiske området inkludert Finland og Sverige.

– Dette er et viktig nytt tilbud, og ikke bare for samiskspråklige i Troms og Finnmark, men for hele det nordsamiske området, inkludert Finland og Sverige, sier viserektoren.

Okstad sykepleierutdanning
SAMARBEID: Assisterende instituttleder ved helse- og omsorgsfag ved UiT, Linda Okstad skryter av Samisk høgskoles innstilling til samarbeidet med UiT Norges arktiske universitet. Foto: Privat

Opptak i desember

– Men først må dere få søkere og gjøre opptak av studenter. Når regner du med at det er klart?

– Vi regner med å ha opptaket klart i begynnelsen av desember. Det er viktig at de som får tilbud om plass ved studiet får litt tid på seg til å bli klar for første samling ved Samisk høgskole i januar, sier assisterende instituttleder ved UiT, Linda Okstad.

Instituttleder ved Samisk høgskole, Anne Britt Klemetsen Hætta, er full av lovord om samarbeidet mellom UiT og høgskolen i Kautokeino for å få på plass den samiske sykepleierutdanningen. Klemetsen Hætta leder instituttet for språk-, duodjinærings-, reindrifts- og samfunnsvitenskap ved Samisk høgskole.

Linda Okstad sier hun ikke kunne vært mer enig.

– Det er virkelig grunn til å skryte av det samarbeidet vi har fått til, jeg synes dette har gått sjeldent godt og alle ved institusjonen i Kautokeino har vært svært hjelpsomme for at vi skal få til denne samiske sykepleierutdanningen, sier Okstad.

Høyt faglig nivå

– Vi har progresjon i arbeidet med sykepleierutdanningen og vi har felles mål om å bygge et løp som holder høyt helsefaglig nivå med sterk forankring til samisk språk og kultur, sier instituttlederen. Hun sier samarbeidet mellom UiT og Samisk høgskole er veldig godt.

– Dere satser på å få søkere også fra Sverige og Finland, hvordan kan man løse boligsituasjonen for dem når studiet arrangerer samlinger?

– Studentsamskipnaden i indre Finnmark har hybler og leiligheter både for kort- og langtidsleie. Kapasiteten er vanligvis god, men om det blir utfordringer vil Samisk høgskole være behjelpelig med andre løsninger. Videre er det mange som har slekt og venner her i Kautokeino, som de bor hos når det er samlinger, sier Klemetsen Hætta.

Bygger eget øvingsrom

For å kunne gi sykepleierstudentene en fullverdig øvingsarena, er det bevilget penger til å bygge et eget øvingsrom for klinisk undervisning og læring ved høgskolen i Kautokeino. Dette rommet skal kunne brukes også av andre utdanningsretninger ved Samisk høgskole.

– Øvingsrommet skal være et kombinert rom kan brukes av studentene ved samisk sykepleierutdanning og andre utdanninger som Samisk høgskole tilbyr. Blant annet er det meningen av studiet i tradisjonell kunnskap, reindriftsfag og barnehage- og lærerutdanninger skal kunne bruke rommet. Vi har et godt samarbeid med UiT om ulike løsninger som tilfredsstiller alle behov, og har lagt opp til at rommet kan brukes av de ulike aktørene. Slik utnytter vi både romareal og ressurser optimalt, avslutter instituttleder Anne Britt Klemetsen Hætta.

Søk studiet i samisk sykepleie her

På Twitter   #norgesarktiske