Aurora og DAAD: stipendprogram for forskningssamarbeid med Frankrike og Tyskland


Programmene finansierer korttidsopphold for forskere, frist 2. september 2020.

Vi har mange viktige samarbeidspartnere i Frankrike og Tyskland. Her kan det søkes støtte til korttidsopphold for felles prosjektarbeid.

Lenke til utlysningen hos Norgers forskningsråd
Frist 2. september 2020

Lenke til Aurora-programmet - campusfrance.org (engelsk)

Lenke til DAAD - daad.de (tysk)

Merk, det må leveres søknad både fra norsk og fransk/tysk side.

På Twitter   #norgesarktiske