40 år og fire generasjoner

02.07.20 Cathrine Brynjulfsen

Hun har gått i sin mors og mormors fotspor i valg av arbeidssted, og nå jobber også sønnen ved UiT. Senioringeniør Randi Olsen kan se tilbake på 40 innholdsrike år ved universitetet.

Randi Olsen
Randi Olsen har jobbet 40 år ved UiT. Foto: Stig Brøndbo/UiT

– Å jobbe med mange forskjellige forskningsmiljø, fagområder og ulike problemstillinger, krever at jeg hele tiden utvikler meg, lærer nye metoder og holder meg oppdatert. Derfor er jeg her etter 40 år.

Det sier Randi Olsen som er senioringeniør ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT. Hennes liv ved UiT ble trukket fram i forbindelse med Helsefak sin digitale sommerfest

– Arbeidsmiljøet er fantastisk, blottet for albuer og fylt med humor og godt samarbeid, smiler Olsen.

I dag jobber hun ved Kjernefasilitet for avansert mikroskopi (KAM). Men vi må helt tilbake til 1974 for å finne begynnelsen på hennes karriere ved UiT. Allerede i åttende klasse tok hun småvakter som ekstrajobb på Patologisk avdeling ved det som da var et nytt universitet i nord.

Ønsket ved UiT fra dag én

Etter å ha studert prosesskjemi, ble Randi Olsen som 22-åring headhuntet til UiT som preparant på Teoribygget. En preparant lager såkalte preparater i form av snitt av operasjons- og obduksjonsmateriale fra mennesker og dyr. Hun forteller at hun deretter ble førstepreparant, så ingeniør og etter hvert senioringeniør.

Randi ved ett av de fem elektronmikroskopene ved KAM, her et Transmisjons elektronmikroskop.
Randi ved ett av de fem elektronmikroskopene ved KAM, her et Transmisjons elektronmikroskop. Foto: David Jensen/UiT

Olsen har over 35 år bak seg ved det som nå heter Kjernefasilitet for avansert mikroskopi, mens hennes første år var ved morfologisk faggruppe. Hun har også engasjert seg i UiT langt utover sin vanlige stilling, ved å sitte i fakultetsstyret i nesten 20 år, og hatt verv som tillitsvalgt i fagforening.

Samarbeid på internasjonalt nivå og tilgang til det hun beskriver som «superressurser» innenfor fagområdet, har ifølge Olsen vært med på å drive utviklingen framover.

– I dag holder KAM et høyt nivå både faglig og utstyrsmessig, sier Olsen, som selv har vært instruktør på internasjonale kurs innen elektronmikroskopi i over 20 år.

Ja-mennesket Randi

Tom-Ivar Eilertsen er daglig leder ved Kjernefasilitet for avansert mikroskopi, og har jobbet sammen med Randi siden 1988. Han beskriver kollegaen som driftig, med lang og unik kompetanse innen elektronmikroskopi. Han mener hennes gode kontakter i utlandet har vært med på å løfte kjernefasiliteten til et høyt nivå nasjonalt og internasjonalt.

25 år gamle Randi smiler på første rad i burgunderrød genser. Deltakere og lærere på kurs i Stereologi, Sundvollen 1985.
25 år gamle Randi smiler på første rad i burgunderrød genser. Deltakere og lærere på kurs i Stereologi, Sundvollen 1985. Foto: privat

Olsen har blant annet vært med på å tegne lokalene til kjernefasiliteten i både det gamle og det nye MH-bygget.

– Kompetansen og erfaringene hun hadde opparbeidet seg, var uvurderlige for å kunne bygge de komplekse laboratoriene vi har, sier Eilertsen.

Er tredje generasjon ved UiT

Olsen er tredje generasjons ansatt ved UiT. Mormoren hennes jobbet ved biblioteket til Tromsø museum, mens moren var ansatt ved administrasjonen til Institutt for medisinsk biologi og studieadministrasjonen for medisinstudiet. UiT-genet har Randi sørget for å føre videre til sønnen, som er lektor ved Handelshøgskolen i Tromsø.

– Min mor sa alltid at universitetet er en fin arbeidsplass, og det er det fortsatt, smiler Randi Olsen.

På Twitter   #norgesarktiske