Ny bok om vold i nære relasjoner

Boka Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge er nylig kommet ut på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Formålet med boka er å samle ny forskningsbasert kunnskap som belyser vold i nære relasjoner i et mangfoldsperspektiv. Boka består av til sammen ni kapitler der ulike forskere dokumenterer og analyserer hvordan vold i nære relasjoner kan variere i art og omfang langs – og i samspill mellom – ulike sosiale dimensjoner, som klasse, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Hele boka er åpent tilgjengelig på nett.

Melhus, Marita
Publisert: 12.06.20 12:08 Oppdatert: 16.06.20 08:40

Astrid Eriksen

Anja Bredal ved NOVA, Oslo Met – Storbyuniversitetet, Helga Eggebø ved Nordlandsforskning og Astrid Eriksen ved Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet og Oslo Met – Storbyuniversitetet er redaktører for boka. I tillegg til å være redaktør, har Astrid Eriksen bidratt med kapittelet Omfang av vold og seksuelle overgrep blant samer og ikke-samer. Astrid har siden 2013 forsket på vold og overgrep i samiske bosettingsområder basert på data fra SAMINOR 2 – spørreskjemaundersøkelsen som ble gjennomført i 2012. Hun tok sin doktorgrad på temaet i 2017 og har fra januar 2020 vært ansatt som postdoktor ved Senter for Samisk helseforskning.

Vi gratulerer Astrid og medforfatterne med ei viktig bok.

Vi anbefaler