Sentralisering vil vingeklippe UiT

18.05.20 Tomas Rolland

«At Statsbygg overtar forvaltningen av bygningene til UiT Norges arktiske universitet er en dårlig idé. Økt sentralisering vil føre til at UiT vingeklippes og reduserer UiTs mulighet til å være en drivkraft i nord», skriver rektor Anne Husebekk og universitetsdirektør Jørgen Fossland i en ny kronikk.

Styremøte
Rektor Anne Husebekk, med universitetsdirektør Jørgen Fossland i forgrunnen. Foto: David Jensen, UiT
Sammen med mange andre universiteter og høgskoler i landet står UiT Norges arktiske universitet i fare for å miste selvforvaltningen over egen bygningsmasse som et resultat av at regjeringen nå vurderer at all statlig eiendom skal samles under Statsbygg.

LES KRONIKKEN HER

Ledelsen ved UiT mener dette er uheldig på mange måter, og skriver i kronikken blant annet at «Det er avgjørende at UiT får beholde selvforvaltningen av bygg og at vi selv kan ta de nødvendige beslutningene om hvordan nye bygg bør utformes og hva vi gjør med de som rehabiliteres».

I kronikken argumenterer Husebekk og Fossland for at bygg må regnes som sentral infrastruktur som må tilpasses universitetets behov innen forskning og utdanning og at det krever inngående kjennskap til virksomheten ved UiT for å forvalte bygningsmassen optimalt.

«Spørsmålet er også om vi er tjent med en sentralisering som vil føre til at UiT og næringslivet i nord vingeklippes, noe som reduserer muligheten til å være en drivkraft i nord».

19. mai ble det klart at universitetene beholder ansvaret for forvaltning av bygg og eiendommer – se pressemelding fra regjeringen her.

På Twitter   #norgesarktiske