De Utrolige Årenes årsmelding


Årsmelding 2019 for De Utrolige Årene er publisert. 

Vil du lese om De Utrolige Årenes aktivitet i 2019. Gå inn på De Utrolige Årenes nettside: 

https://dua.uit.no/arsmelding-2019/

På Twitter   #norgesarktiske