UiT-studenter bidrar på luftveisklinikk på Kraft legesenter

På Kraft har det planlagte legesenteret ennå ikke åpnet. Tromsø kommune har istedet valgt å bruke lokalene til å etablere en luftveisklinikk i koronasituasjonen.

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 24.04.20 13:00 Oppdatert: 24.04.20 18:22

studenter med munnbind
UiT-studenter bidrar på luftveisklinikken på Kraft. Ida Solheim, 4.-års medisinstudent og Henrik Foshaug, 6.-års medisinstudent får verdifull erfaring ved luftveisklinikken på Kraft. Foto: privat

For å få klinikken opp og stå, så har kommunen søkt etter, og fått hjelp av mange studenter fra ulike helsefag på UiT.  Studenter fra både medisinstudiet, sykepleie, paramedisin og bioingeniør bidrar ved luftveisklinikken.

Jeg har fått være med siden åpningen av luftveisklinikken og det har vært veldig spennende og lærerikt, sier medisinstudent Ida Solheim.

Hun forteller at det var spesielt å starte i en jobb hvor alt var nytt for alle.

Les også: Snart åpner Kraft legesenter på UiT

Hjelper luftveispasienter

– Vi som jobber her har forskjellige utdanninger og ulike erfaringer fra tidligere. Det har gjort at vi har lært å bruke hverandres ressurser og det har skapt et miljø som er fint å jobbe i, med stor takhøyde og hvor man hjelper hverandre, sier Solheim. 

– Luftveisklinikken brukes til å ta imot pasienter med luftveissymptomer og som man vil sjekke om trenger innleggelse, eller behandling hjemme, sier lege ved Kraft, Katrine Wennevold. 

Hun sier at de også tar imot personer med luftveissymptomer som også får andre halvakutte tilstander som kutt, magesmerter.

Ettersom ingen pasienter med luftveissymptomer slipper inn hos fastlegene for tiden, er det er disse som kommer til oss, sier Wennevold.

Hun forklarer at de både tar imot koronapasienter og pasienter med andre luftveisproblemer. 

Kan hente pasienter

– Vi tar bare inn pasienter på to rom som begge har separat inngang (et akuttrom oppe og et lagerrom nede), og vi har ikke venterom, sier Wennevold.

Hun forklarer at pasientene må vente i egen bil, i drosje eller i ambulanse. Mellom hver pasient sprites alt, så pasientene kommer ikke i kontakt med hverandre på noe vis.

Artikkelen fortsetter under bildet.

kraft legesenter
Tromsø kommune har åpnet luftveisklinikk i koronasituasjonen, på det som i fremtiden skal bli Kraft legesenter. Foto: David Jensen

– I tillegg har vi en bil som vi kan kjøre ut til pasientene i hvis det er mer hensiktsmessig enn at de kommer hit, sier legen.

På senteret har de også et sentralbord hvor de tar imot telefoner fra fastleger og legevakt. Pasientene må henvises til luftveisklinikken enten via sin fastlege eller via legevakta.

– Siden Covid-19 har gjort at vi mister praktisk undervisning har det vært fint få litt avveksling fra hjemmekontoret, sier Ida Solheim.

Tverrprofesjonelt samarbeid

Wennevold forteller at Kraft ble startet blant annet for å teste ut ulike måter for tverrprofesjonell samarbeids-læring.

Nå har vi virkelig fått testet tverrprofesjonelt arbeid og læring på et helt nytt nivå – i en ny situasjon for alle parter, sier Wennevold.

lege katrine wennevold
Lege ved Kraft, Katrine Wennevold, er imponert over UiT-studentene som bidrar i luftveisklinikken. Foto: Jonatan Ottesen

Studentene får erfaring med å være med å starte og drive en luftveisklinikk i et tverrprofesjonelt miljø.

– Studentene har utelukkende gjort en kjempejobb, og de sier alle at denne erfaringen er den mest lærerike de har hatt hittil i studiet, sier Katrine Wennevold.

– Når vi tar imot pasienter er vi alltid 2 sammen, alltid en lege/medisinstudent med lisens og en hjelpepersonell – sykepleier eller helsefagstudent, som også kan være en medisinstudent uten lisens, forteller Wennevold.

Hun mener at det er kanskje særlig dette studentene lærer av.

– De får jobbe sammen med legen og delta i hele konsultasjonen. De utfører som regel de praktiske prosedyrene, mens legen har samtalen og avgjør behandlingen, sier Wennevold.

– Som medisinstudent har det vært lærerikt å få være med på konsultasjoner sammen med lege og få se deres valg av undersøkelser og vurderinger av pasienter, sier Solheim. Hun forteller at de får erfaring som er vanskelig å lese seg opp på.  

 

 

 

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 24.04.20 13:00 Oppdatert: 24.04.20 18:22
Vi anbefaler