UiT lager verneutstyr til helsevesenet

Da henvendelsen kom tirsdag kveld, snudde miljøene ved UiT i Narvik seg fort. Onsdag var mellom 30 og 40 3D-printede hodebraketter til ansiktsvisirer klare for levering til Norsk Folkehjelp Narvik. Deretter jobbet man fram nye løsninger og skrudde opp tempoet i produksjonen.

Eidum, Espen Viklem Publisert: 02.04.20 15:15 Oppdatert: 03.04.20 14:18
Dmitri Plotnikov (tv), vitenskapelig assistent ved institutt for industriell teknologi, Erlend Bjørk, høgskolelærer ved institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag og Trond Thoresen fra Norsk Folkehjelp Narvik med festeanordninger til visirer som er produsert ved UiT i Narvik. Foto: Privat

I løpet av kort tid kom teknologimiljøer ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) fram med en prototype på tynne plastbelter som kan supplere de mer "tradisjonelle" festebrakettene til visirene som helsevesenet bruker under koronapandemien. Beltene skjæres ut ved hjelp av laserkutter og kan produseres på minutter, forteller høgskolelærer Erlend Bjørk ved institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag. Den første leveransen med belter gikk allerede torsdag.

Bidrar i dugnaden

– Behovet for smittevernutstyr er stort. Vi har bare respondert på det som er blitt en nasjonal dugnad for å skaffe mer utstyr til sykehus og kommuner, sier instituttleder Jan-Arne Pettersen ved Institutt for Industriell Teknologi ved IVT-fakultetet.

Instituttet har forent krefter med «naboen», Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, for å bistå lokalt under koronapandemien. Pettersen ønsker ikke å fremheve UiTs rolle i arbeidet som nå pågår for å skaffe til veie smittevernutstyr, og påpeker:

– Det gjøres masse godt arbeid lokalt. Norsk Folkehjelp Narvik koordinerer og samler inn utstyr til helsevesenet fra både privatpersoner og bedrifter lokalt. UiT er bare en av mange bidragsytere i denne dugnaden, sier han.

Avanserte laboratorier

IVT-fakultetet har blant Norges mest avanserte laboratorier for 3D-printing. De siste årene er det investert store summer i 3D-teknologi ved fakultetet. Mens all undervisning på campus nå er innstilt som følge av pandemien, ble utstyr på tatt i bruk for å bidra til å dekke behov for helsesektoren. Det første døgnet var det produksjon av de "tradisjonelle" festebrakettene det ble fokusert på.

– Arbeidet skjer etter en mal som er delt i printmiljøene over hele verden, og som man vet fungerer, kunne Pettersen fortelle onsdag.

Han gjorde det klart at fakultetet ville fortsette produksjonen, men samtidig se på mulighetene for å optimalisere produksjonsprosessen. Det skjedde allerede torsdag. Nå er det altså plastbelter som gjelder, der – kort fortalt – ett belte kan festes rundt hodet mens et belte nummer to holder selve visiret på plass og samtidig festes i belte nummer en. Beltene kan også strammes etter eget ønske.

– God respons

Mye av utstyret som brukes i smittevern er forbruksmateriell. Det betyr for eksempel av visirene som helsepersonell bruker i møte med koronapasienter ikke gjenbrukes, men må erstattes. Kommuner og helseforetak har kjøpt inn smittevernmateriell, men behovet er fortsatt stort og tilgangen en kritisk faktor.

– Responsen fra lokalmiljøet på forespørselen om å bidra med forskjellig smittevernutstyr har vært veldig god, og vi er svært glad for at UiT Norges arktiske universitet ønsker å delta i denne dugnaden for kommune og sykehus, sier Trond Thoresen i Norsk Folkehjelp Narvik.

Vi anbefaler