Ny kunnskapsportal om likestilling og levekår blant samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn

Bufdir har lansert en ny kunnskapsportal med statistikk og forskning om samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn. 

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 02.04.20 09:41 Oppdatert: 02.04.20 09:55

På kunnskapsportalen oppsummerer Bufdir statistikk og forskning om samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn. Kunnskapsportalen dekker områder som utdanning, arbeidsliv, helse, diskriminering og holdninger i befolkningen. Professor Ketil Lennert Hansen, ved RKBU Nord har deltatt i arbeidsgruppen som har bidratt til denne oppsummeringen.

Lenke til kunnskapsportalen.

Les nyhetssaken på Bufdirs sider. 

 

Vi anbefaler