Nytt Fram Forum ute


Framsenteret har lansert et nytt Fram Forum, med mange spennende artikler om forskning i Arktis, også ved UiT. Les sakene her!

Ny utgave av Fram Forum er ute nå, blant annet med intervju med UiT-professor Rolf Anker Ims.
Ny utgave av Fram Forum er ute nå, blant annet med intervju med UiT-professor Rolf Anker Ims. Foto: faksimile av Fram Forum

Fram Forum gis ut én gang i året av Framsenteret, med bidrag fra medlemsinstitusjonene. Framsenterets engelskspråklige forskningsmagasin er nå klar med årets hovedutgave. Dette er den niende årgangen av magasinet.

Les den nyeste utgaven her!

I alt har 78 forfattere, med tilhørighet i 16 ulike institusjoner, og omtrent like mange fotografer bidratt til innhold i Fram Forum 2020. De fleste av artiklene har forfattere fra to eller flere institusjoner. Dette er i tråd med formålet til Framsenteret; å drive tverrfaglig forskning på klima og miljø i nordområdene.

På Twitter   #norgesarktiske