Gratis parkering på campus Breivika til og med 22. mai


På grunn av den pågående unntakssituasjonen har UiT gitt UNN tillatelse til å benytte vår parkeringsplass ved MH2 gratis fram til 27. mars. Perioden forlenges ved behov.

Oppdatering 26. mars: Perioden er utvidet til 17.april
Oppdatering 20. april: Perioden er utvidet til 18.mai
Oppdatering 18.mai: Perioden er utvidet til og med 22. mai
Oppdatering 22. mai: Perioden utvides ikke, fra mandag 25. mai er det avgift igjen som vanlig.

kart uit mh2
Parkeringsplassen på oversiden av MH2, markert med et rødt rektangel, er gratis for UNN sine ansatte inntil videre. Foto: mazemap

Vi ber UiT sine ansatte om å benytte andre parkeringsplasser i perioden for å lette situasjonen for UNN.

Avgiften i appen Apcoa Flow er i samme periode satt til kr 0,- også for våre ansatte og studenter på campus i Breivika, og du trenger heller ikke aktivere parkering.

På Twitter   #norgesarktiske