Gratis parkering på campus Breivika til og med 22. mai

På grunn av den pågående unntakssituasjonen har UiT gitt UNN tillatelse til å benytte vår parkeringsplass ved MH2 gratis fram til 27. mars. Perioden forlenges ved behov.

Oppdatering 26. mars: Perioden er utvidet til 17.april
Oppdatering 20. april: Perioden er utvidet til 18.mai
Oppdatering 18.mai: Perioden er utvidet til og med 22. mai
Oppdatering 22. mai: Perioden utvides ikke, fra mandag 25. mai er det avgift igjen som vanlig.

Morsund, Beate Kastnes
Publisert: 13.03.20 16:21 Oppdatert: 22.05.20 09:09
Tromsø

kart uit mh2
Parkeringsplassen på oversiden av MH2, markert med et rødt rektangel, er gratis for UNN sine ansatte inntil videre. Foto: mazemap

Vi ber UiT sine ansatte om å benytte andre parkeringsplasser i perioden for å lette situasjonen for UNN.

Avgiften i appen Apcoa Flow er i samme periode satt til kr 0,- også for våre ansatte og studenter på campus i Breivika, og du trenger heller ikke aktivere parkering.

Vi anbefaler