Kurs ved UiT: H2020 Proposal Writing - Focus Impact

10.03.20 Theresa Mikalsen

Forskningsrådet og UiT tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Tid og sted: 13.-14. mai ved campus Tromsø.

Påmelding og mer info om kurset finner du her

På Twitter   #norgesarktiske