Oppdatering vedr. kurs ved UiT: Horizon Europe: A practical insight

10.03.20 Theresa Mikalsen

Forskningsrådet og UiT planla et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group i Tromsø 12. mai.

Pga den raske spredningen av COVID-19 vil kurset bli gitt i form av et webinar 15. mai.

 

Lenke til informasjon og påmelding finner du her

På Twitter   #norgesarktiske