Følg byggesaken til Avdeling for komparativ medisin

27.02.20 Torgunn Wærås

Hvis du ønsker å være oppdatert på status for lokalene til Avdeling for komparativ medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, kan du nå få nyheter via egen nettside og abonnere på nyhetsbrev.

Det er nå opprettet en egen side med offisiell og oppdatert informasjon, se Nytt om status ved Avdeling for komparativ medisin.

Dette er saken:

Ferdigstillinga av det nye bygget til Avdeling for komparativ medisin ved UiT er kraftig forsinket, noe som har skapt store utfordringer. 

Statsbygg, som er byggherre, varslet opprinnelig at AKM måtte stenges ett år fra november 2016, og at nybygg/ombygd AKM kunne overtas og tas i bruk i desember 2017. Statsbygg har gjentatte ganger utsatt ferdigstillingen av lokalene pga. tekniske utfordringer. Dette har skapt alvorlige problemer for deler av den helsevitenskapelige forskninga som foregår ved universitetet.

UiT har bedt Statsbygg om å iverksette umiddelbare og nødvendige tiltak for å ferdigstille lokalene og unngå ytterligere forsinkelser. 

Arealene til AKM omfatter både et nybygg (Medisin- og helsefagbygg Vest, også kalt MH2, som ble offisielt åpnet i august 2018) og ombygging av eksisterende arealer.

Arealene til AKM har særlig høye krav til kontrollert og fastsatt inneklima, strenge krav til hygiene, stabilitet og driftssikkerhet. Det tekniske anlegget har vært i prøvedrift siden august 2018, men fungerer fortsatt ikke tilfredsstillende. Arealene kan derfor ikke brukes.

– Fravær av nødvendig infrastruktur for å utføre biomedisinsk forskning og undervisning har direkte rammet om lag 100 av våre fremragende forskere, spesialpersonell og studenter, har UiT-rektor Anne Husebekk uttalt til uit.no.

Det er 15 forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet som bruker AKM, og aktiviteten er særlig knyttet til medisinsk forskning på kreft, stamceller, nevrovitenskap, diabetes, smittsomme sykdommer og hjerte- og karsykdommer.

AKM skal også kunne brukes av forskere fra andre fakultet ved UiT og eksterne samarbeidspartnere som Universitetssykehuset Nord-Norge, forskningsinstitutter og bioteknologifirma i Tromsø. AKM brukes også i undervisning.

Den langvarige byggesaken har gitt store merutgifter for UiT, og kostnadene er foreløpig dekket inn over egne budsjetter.

– Situasjonen er kritisk. Forskningsprosjekter har måttet flytte, forskning har stoppet opp og ansatte og studenter har fått karrierene satt på vent. Det har ikke bare konsekvenser som kan måles i penger, det har også store menneskelige konsekvenser, har universitetsdirektør Jørgen Fossland uttalt til NRK.

Les mer om saken og tegn deg som abonnent på nyhetsbrev: Nytt om status ved Avdeling for komparativ medisin

 

På Twitter   #norgesarktiske