Ny teknologi skal hjelpe barn å bli tryggere

Å snakke høyt i klassen, å være alene hjemme og å takle kritikk kan være vanskelig for både store og små. ECHO-prosjektet hjelper barn som opplever slike situasjoner som mer utfordrende enn andre til å bli tryggere.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 13.02.20 15:09 Oppdatert: 13.02.20 15:18

ECHO-prosjektet tar blant annet i bruk VR-briller for at barn skal få øve seg i situasjoner de opplever som krevende, men samtidig i trygge omgivelser. Fra venstre: rådgiver Therese Halvorsen, førsteamanuensis Frode Adolfsen og førsteamanuensis Lene-Mari Potulski Rasmussen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
ECHO-prosjektet tar blant annet i bruk VR-briller for at barn skal få øve seg i situasjoner de opplever som krevende, men samtidig i trygge omgivelser. Fra venstre: rådgiver Therese Halvorsen, førsteamanuensis Frode Adolfsen og førsteamanuensis Lene-Mari Potulski Rasmussen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord). Foto: Mariann Schjølberg Karlsen

ECHO-studien skal videreutvikle og evaluere et lavterskeltiltak for barn i alderen 9­–12 år som er mer triste og engstelige enn andre barn. Til dette tar de i bruk ny teknologi. I mars går de første skolene i Nord-Norge i gang med gruppetilbud til barna og deres foreldre. Gruppene ledes av opplærte gruppeledere i sju kommuner i Nord-Norge.

ECHO

Er et toårig samarbeidsprosjekt mellom RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, øst og sør (R-BUP øst og sør). R-BUP øst og sør leder prosjektet.

Prosjektgruppa ved RKBU Nord har rekruttert kommuner i Nord-Norge og lært opp cirka 40 gruppeledere som skal drive grupper i åtte uker.

I uke 11 starter til sammen 11 skoler i Nord-Norge opp grupper for barn mellom 9 og 12 år. Så langt er 47 skoler med i studien.

Er støttet av Kavlifondet.

– Barna skal øve seg i dagligdagse situasjoner som de synes er vanskelige. Ved å bruke VR-briller får de øve seg i så virkelighetsnære situasjoner som mulig, men i trygge omgivelser. Målet er at de skal føle mestring i de situasjonene de ellers er redde for eller synes er vanskelige, sier prosjektleder Frode Adolfsen.

Sammen med seg i prosjektgruppen har han førsteamanuensis Lene-Mari Potulski Rasmussen og rådgiver Therese Halvorsen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet.

Videreføring av «Mestrende barn»

ECHO-prosjektet er en videreføring av tiltaket «Mestrende barn» som er bygget på kognitiv atferdsterapi som handler om problemløsning og det å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger.

Undersøkelser viser at tristhet og engstelighet er de hyppigste problemene blant barn og ungdom og anslås til å ramme cirka 20 prosent. For mange av dem vil ikke problemene gå over av seg selv. Dette kan føre til at de ikke vil være med på aktiviteter, at de bekymrer seg mye og blir nedstemte. Barn og unge med slike vansker strever ofte mer på skolen og med sosiale relasjoner enn andre. I tillegg har barn som er engstelige og triste også større risiko for å utvikle en lidelse senere.

Les også: 25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse

I «Mestrende barn»-programmet lærte barn som hadde symptomer på tristhet og engstelse å utvikle ferdigheter og strategier som skal gjøre det lettere å takle vanskelige situasjoner og følelser. Studier av «Mestrende barn» programmet har vist positive resultater blant barna som deltok.

Teknologi i flere ledd

ECHO-prosjektet er imidlertid kortere og benytter teknologi i større grad. Barna eksponeres for og øver på ulike situasjoner gjennom VR-teknologi, og noen av barna skal jobbe med ulike øvelser digitalt gjennom en egen portal på internett. I tillegg vil det bli gjennomført møter med foreldrene i utvalgte kommuner. Barna får også anledning til å komme med tilbakemeldinger underveis i prosjektet via en app på telefonen, gjennom et nytt tilbakemeldingssystem kalt MFS (Measurement Feedback System).

– Barna skal gi tilbakemelding underveis slik at gruppelederne kan tilpasse hjelpen best mulig for det enkelte barn, sier Frode Adolfsen.

VR-situasjonene barna skal øve på er filmet og produsert i en skoleklasse der situasjonene er mest mulig reelle og i kjente miljø med barn på samme alder.

Vi anbefaler