UiT har fått nytt 'apotek'


Studentene på farmasistudiet ved UiT har fått skiftet ut sitt gamle øvingsrom med et nytt og virkelighetstro "apotek". Her skal de trene på god kommunikasjon med kunder – mens medstudentene ser dem på video. 

Video: Jonatan Ottesen/UiT

Hyllene er fortsatt nokså tomme, men studentene selv skal etter hvert gjøre jobben med å fylle hyllene i sitt eget "apotek" med medisinesker, pilleglass og handelsvarer. 

 Kommunikasjon har alltid vært viktig i apotekfaget,og nå får vi enda bedre forutsetninger for å trene på det.

Det sier Janne Mjelle under Instistutt for Farmasi (IFA) som var tilstede under åpningen av øvingsapoteket – eller "Farmateket" som IFA har valgt å kalle øvingsrommet. 

Som farmasøyt i et apotek er du ikke en butikkansatt som bare scanner varen og tar betalt. Du har ansvar for å veilede kundene slik at de får riktig produkt for sin helsesituasjon. Du skal kunne finne ut hvilke symptomer kundene har, om de tar andre medisiner og hva de har prøvd før. God kommunikasjon er en viktig forutsetning for å unngå misforståelser og gi riktige råd om medisinbruk. 

Derfor har farmasistudentene alltid hatt kommunikasjon og rollespill på pensum, og dette er blitt enda mer viktig i de nye retningslinjene for studiet. 

Speiler virkeligheta

 Øvingslaben speiler virkeligheta i et apotek. Her kan studentene trene på sine kommunikasjonsferdigheter i fasiliteter med høy standard, sier en fornøyd Kjell H. Halvorsen, førsteamanuensis ved IFA, og en av de som har vært primus motor for Farmateket. 

Han forteller at de kommer til å montere både kameraer og lydutstyr inne i Farmateket, slik at studentene kan få se på seg selv og evaluere og veilede hverandre etter innsatsen. Studenter kan også trene inne på Farmateket samtidig som medstudentene sitter og ser dem på video i auditoriet ved siden av.

– Det blir nok litt utenfor komfortsonen for mange, men det er veldig lærerikt, smiler Halvorsen. 

Øver på kommunikasjon med nedsatt syn

Studentene må også skjønne hvordan det er for kunder med nedsatt hørsel eller syn å kommunisere med en farmasøyt. Derfor skal de trene på kommunikasjon med spesialbriller og andre hjelpemidler som gir dem innblikk i hvordan det føles å ha en funsksjonsnedsettelse. 

Apotek 1 har donert innredningen fra sitt overskuddslager til Farmateket ved Institutt for Farmasi. 

Her kan du lese mer om farmasistudiet ved UiT. 

På Twitter   #norgesarktiske