To millioner kroner ekstra til rekruttering av flere lærere i Nord-Norge


Ferske tall viser at andelen kvalifiserte lærere øker, men fortsatt er det tilsatt 590 personer i undervisningsstillinger i Nordland, Troms og Finnmark uten godkjent utdanning. For å støtte opp om arbeidet som Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet gjør for å rekruttere flere til læreryrket, får de en million kroner hver.

– Alle elever skal møte kvalifiserte lærere. På den måten ruster vi dem for å møte morgendagens utfordringer. I dag samarbeider UiT og Nord universitet godt om ulike rekrutteringstiltak i landsdelen. De ekstra pengene skal gå til økt rekruttering til norske og samiske grunnskolelærerutdanninger for trinn 1–7, og til at studentene velger samisk og kvensk som del av utdanningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Instituttleder Odd Arne Thunberg ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT er svært fornøyd med tildelingen på en million kroner til rekrutteringsarbeid. Foto: UiT

I tillegg skal pengene bidra til en forsøksordning med et tilrettelagt studieløp for å få ukvalifiserte lærere til å fullføre utdanningen.

– Dette var en svært gledelig tildeling. UiT og Nord universitet samarbeider godt og langsiktig. Rekrutteringsprosjektet "Flere lærere i Nord Norge" har vært en riktig strategi og gir på sikt alle fag ved universitetene økt kvalitet. Flere kvalifiserte lærere vil gjøre en forskjell i kommunene - og dette er gode nyheter for skolene i Nordland, Troms og Finnmark.

Det sier instituttleder Odd Arne Thunberg ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT.

Tilpasser studiet til den enkelte

Forsøksordningen ved UiT og Nord universitet som startet opp høsten 2019, er for de som har begynt på, men ikke fullført hele lærerutdanningen. Om lag 50 personer er nå i gang med å kvalifisere seg som lærere gjennom denne ordningen. Studiet tilpasses den enkelte. Noen mangler bare ett fag og kan gjøre ferdig lærerutdanningen på kort tid. For andre vil det kreve mer langsiktighet.

– Forsøksordningen skal bidra til at flere dyktige personer med undervisningserfaring kan få formell lærerkompetanse. På den måten kan mange som allerede jobber med undervisning i skolen, få kompetanseheving og kvalifisere seg formelt. Dette er et viktig og lovende forsøk for å sikre at elevene har kvalifiserte lærere, sier Nybø.

Ordningen kan også være aktuell for personer som har fullført deler av utdanningen, og som ikke jobber i skolen i dag.

Flere kvalifiserte lærere

Sammen med en rekke andre rekrutteringstiltak, initiert både fra departementet og fra de to universitetene, skal ordningen bidra til at det blir flere kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningen i Nord-Norge, særlig for trinn 1–7.

Utviklingen i Nord-Norge når det gjelder bruken av ukvalifiserte i skolen går i riktig retning. Det er om lag 360 lærerårsverk som blir utført av ukvalifiserte i Nordland, Troms og Finnmark, men andelen er lavere i år enn i fjor. I Finnmark gikk andelen ned fra 9,5 til 7,6 prosent, mens den i Nordland gikk fra 6,9 prosent til 5,7 prosent. I Troms ser vi derimot en viss økning i andelen undervisningsårsverk gitt av ukvalifiserte, fra 6,0 prosent til 6,3 prosent.

På Twitter   #norgesarktiske