Avskjedsmarkering for Mélanie Forien

17.12.19 Kai Mortensen

Førsteamanuensis Mélanie Forien slutter ved IG, og reiser tilbake til sitt hjemland Frankrike for en ny stilling. Dette ble markert med taler, gaver og kaker på Naturfagbygget sist mandag.

Mélanie kom fra en stilling som postdoc hos Université du Québec à Chicoutimi i Canada i august 2015 og til en stilling som førsteamanuensis ved IG, tilknyttet forskergruppen Solid Earth Science.

Her har hun hatt hovedrollen i å etablere et nytt eksperimentelt laboratorium (high-pressure lab) og organisert ulike ekskursjoner og feltarbeid, også i undervisningsøyemed som hun har vært veldig opptatt av. Videre har hun hatt en sentral rolle i instituttets internasjonale samarbeid, spesielt rettet mot Russland.

Mélanie har vært leder for UArctic (Thematic network – Arctic Geology), et samarbeidende nettverk av universiteter og andre forskningsinstitusjoner med fokus på nordområdene. Hun har også organisert aktiviteter i «Arctic Minerals», workshops, webinars og nettverkets YouTube-kanal.

Institutt for geovitenskap takker for hennes innsats gjennom disse fire årene, og ønsker henne lykke til videre i karrieren!

Gaveoverrekkelse ved instituttleder Matthias Forwick Foto: Kai Mortensen
Gaveoverrekkelse ved instituttleder Matthias Forwick Foto: Kai Mortensen
Mélanie Forien Foto: Kai Mortensen
Mélanie Forien Foto: Kai Mortensen
På Twitter   #norgesarktiske