Katja Häkli disputerte for PhD-grad

10. desember 2019 disputerte Häkli for graden PhD i naturvitenskap ved Norges fiskerihøgskole

Thode, Sunniva Katharina
Publisert: 17.12.19 10:30 Oppdatert: 17.12.19 10:41

Katja Häkli Foto: privat

Katja Häkli disputerte for graden PhD i naturvitenskap med avhandlingen "The speciation landscape of European whitefish in Northern Fennoscandia – the importance of deglaciation history, standing genetic variation and natural selection" 10. desember 2019. Hennes prøveforelesning med tittelen “Pre-zygotic and post-zygotic isolation mechanisms in animals” var samme dag. 

Naturlig seleksjon har formet populasjonene av hvitfisk i Fennoskandia

- Et grunnleggende spørsmål i evolusjonsbiologien har vært hva som bidrar til dannelsen av reproduktiv isolasjon og populasjonsdivergens, sier Häkli. Hun har forsket på europeisk sik i innsjøene i Nord-Fennoskandia og hvordan siken har utviklet seg forskjellig fra samme forfedre.

- Siken i Fennoskandia har utviklet seg så forskjellig at de har ulike nisjer og utseende, sier hun.

Resultatene til Hälki viser at de ulike morfene har tilpasset seg til ulike miljøer og har ulike nisjer, utseende og reproduksjonsstrategier.

Veilederne har vært førsteamanuensis Kim Præbel (NFH), Professor Kjartan Østby (Høgskolen i Innlandet) og professor Rune Knudsen (AMB). Bedømmelseskomitéen bestod av professor Juha Merilä (University of Helsinki) som førsteopponent, professor Anne-Marie Dion-Côté (University of Moncton) som andreopponent og førsteamanuensis Enrique Blanco Gonzalez (NFH) som internt medlem og leder av komitéen. Disputasen ble ledet av prodekan Jørgen Berge (BFE).

Katja Häkli med veiledere, bedømmelseskomité og leder av disputas. Foto: Jonatan Ottesen
Vi anbefaler