Kjersti Kjos Longva disputerte for PhD-grad


Den 25. november 2019 disputerte Longva for graden PhD i samfunnsvitenskap ved Handelshøgskolen.

Kjersti Kjos Longva disputerte 25.november 2019 Foto: Heidi Hemmingsen

MSc i logistikk Kjersti Kjos Longva disputerte for graden PhD i samfunnsvitenskap ved Handelshøgskolen den 25. november 2019. Longva disputerte med avhandlingen "The impact of entrepreneurship education on students' career reflections". I forkant av disputasen holdt Longva prøveforelesningen "Is there a dark side to intrapreneurship? Potential pitfalls from individual or organizational perspectives".

 

Veilederne for avhandlingen har vært professor Lene Foss (HHT), professor Øyvind Strand (NTNU Ålesund) og professor Åsa Lindholm-Dahlstrand (Lunds universitet). Bedømmelseskomitéen bestod av forskningssjef og adjunkt Ulla Hytti (University of Turku) som førsteopponent, seniorforsker Fellow Norris Kreuger (University of Phoenix) som andreopponent og dosent Bernt Arne Bertheussen (HHT) som internt medlem og leder av komitéen. Leder av disputas var dekan Kathrine Tveiterås (BFE).

Kjersti Kjos Longva med veiledere, bedømmelseskomité og leder av disputas. Foto: Heidi Hemmingsen
På Twitter   #norgesarktiske