UiT får flere grønne studieplasser

Regjeringen har økt bevilgningene til utdanning av flere som kan bidra til det grønne skiftet. UiT Norges arktiske universitet svarer med å utdanne flere innen akvamedisin og energi, klima og miljø.

Rolland, Tomas André
Publisert: 04.12.19 15:39 Oppdatert: 06.12.19 12:39

Lettbåten Polarsirkel er på veg inn til Bjørnhamna på Svalbard med folk, forskningsskipet FF Helmer Hanssen ligger ute i fjorden.
Lettbåten Polarsirkel er på veg inn til Bjørnhamna på Svalbard med folk, forskningsskipet "Helmer Hanssen" ligger ute i fjorden. Foto: Jørn Berger Nyvoll

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen bevilget midler til å opprette 70 nye studieplasser innen teknologi og fag rettet mot det grønne skiftet. UiT Norges arktiske universitet fikk deler av disse midlene og øker med totalt åtte nye studieplasser på master- og bachelornivå.

– Vi skal være en drivkraft i nord og er allerede tungt engasjert i å utdanne morgendagens kandidater som skal bidra til det grønne skiftet. Disse ekstrabevilgningene betyr at vi kan øke kapasiteten ved to av våre «grønne» studier og utdanne enda flere, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Rektor UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk.
Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk. Foto: Jørn Berger Nyvoll

– Vi trenger flere kloke hoder og flittige hender som kan være med og bidra til at Norge klarer å omstille seg og løse komplekse og store miljøutfordringer. UiT har et sterkt og spennende forskningsmiljø, så jeg har stor tro på at de vil kunne gjøre det på en måte som står i samsvar med det vi trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Forsknings – og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på Svalbard.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på Svalbard. Foto: Karine Nigar Aarskog

Skal være ledende innen bærekraft og miljø

Med spesiell vekt på Arktis skal UiT blant annet være ledende innen bærekraft og energi, klima og miljø. De nye studieplassene skal bidra til nettopp dette.

– Fra høsten 2020 skal vi utdanne enda flere innen akvamedisin. Dette er et helt nødvendig bidrag til samfunnet for å sikre en mer bærekraftig produksjon av sjømat. I tillegg skal vi utdanne flere sivilingeniører innen energi, klima og miljø. Dette studiet går rett inn i kjernen av det vi kaller grønne studier, forklarer Husebekk.

Fire nye mastergradsplasser i akvamedisin

Masterstudiet i akvamedisin ligger under Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og gir utdannelse i fiskehelse. Studiet gir studentene god innsikt i miljø, teknologi og drift av oppdrettsanlegg og gir grunnlag for bærekraftig sjømatproduksjon og utvikling av norsk akvakulturnæring – som er sentrale begreper i det grønne skiftet.

Fire nye sivilingeniører innen energi, klima og miljø

Fakultet for naturvitenskap og teknologi utdanner blant annet sivilingeniører gjennom masterstudiet i energi, klima og miljø. Gjennom dette studiet får de kunnskap om:

  • Å bruke energien fra solen, jordas største energikilde.
  • Overvåking av jorden for å kartlegge hvor mye is som smelter, hvordan havstrømmer endrer seg eller hvor de største utslippene kommer fra.
  • Hva som fører til at klimaet endrer seg, og lage modeller for fremtidig endring
  • Utforsking av havbunnen med tanke på bærekraftig ressursutnyttelse

Studieplassene gir økt kapasitet allerede i forbindelse med studieopptaket våren 2020, med oppstart høsten 2020.

Vi anbefaler