En innesperret generasjon - hvordan er det å vokse opp i Gaza?

26.11.19 Håkon Fottland

En million ungdommer er «innesperret» i Gaza (Internasjonalt seminar 28.11.2019)

UNICEF: Gaza i 2020 - A livable place?

Rundt to millioner palestinere er "innesperret" i Gaza.

Tid: Torsdag 28. november, 19:00–21:00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

De er nektet fri tilgang til resten av det okkuperte palestinske territoriet og til resten av verden. Flere enn halvparten er under 18 år.

Store opptrappinger av fiendtlighetene de siste årene har resultert i omfattende ødeleggelser og intern fordrivelse.

  • Hvilke traumer har barn i Gaza å gjøre med?
  • Hvordan ser ungdom i Gaza på deres fremtid?
  • Hvordan påvirker inndelingen ungdommens identitet?

Lese mer

Innledere

Arrangører

    Gratis • Åpent for alle • Debatt

 

På Twitter   #norgesarktiske