Helseproblemer i nord

16.11.19 Håkon Fottland

- en konsekvens av fornorskningen? (Internasjonalt seminar 21.11.2019)

Rapport SSHF 2015: Korsen è det med helsa di? Gokte don leak rupmaha bearri

Fornorskningspolitikken i forrige århundre har satt dype spor i befolkningen i vår landsdel.

Tid: Torsdag 21. november, 19:00–21:00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

Mange samiske og kvenske familier har slitt med å skjule eller finne tilbake til sine kulturelle og etniske røtter.

En er antar at konsekvenser dette kan være psykiske og somatiske lidelser gjennom flere generasjoner.

  • Hva kan vi lese ut av helseforskning og statistikk?
  • Hvordan er forekomsten av hjerte- og karsykdommer i den samiske befolkningen sammenlignet med den norske?
  • Hvorfor er dette et viktig tema?
  • Hva viser forskningen hittil?
  • Hvordan er den somatiske helsa til samer sammenlignet med ikke-samer?

Lese mer

Innleder

Susanna Ragnhild Siri, stipendiat ved Senter for samisk helseforskning. Susanna har forsket spesielt på hjerte- og karsykdommer blant samer og ikke-samer i Norge

Etter innledningen vil det være en dialog hvor publikum inviteres til å stille spørsmål eller komme med innspill og kommentarer.

    Gratis • Åpent for alle • Debatt

 

På Twitter   #norgesarktiske