Dorthe Dahl-Jensen får Mohnprisen for sin viktige rolle innen klimaforskning

Spesielt fremheves hennes lederskap og initiativ til internasjonalt samarbeid i iskjerne-forskning på Grønland.

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 28.10.19 12:00 Oppdatert: 14.01.20 20:44

to forskere som holder en iskjerne fra Grønland
Dorthe Dahl-Jensen ser på en iskjerne sammen med Danmarks tidligere forskningsminister Tommy Ahlers i forskningsleiren på Grønland, sommeren 2018. De markerte strekene i iskjernen er årlige islag fra istiden, ca. 30.000 år gamle. Foto: Danmarks Uddanelses- og Forskningsministerium
Dorthe Dahl-Jensen er en fremragende forsker innen sitt fagfelt som omhandler paleoklimatologi, altså forskning på fortidens klima, og iskjerner spesielt. Men det som skiller henne fra andre isforskere er hennes egenskap til å ta initiativ til, lede og koordinere internasjonale forskerteam. 

Jeg er så glad for å motta Mohnprisen. Det er virkelig en stor ære, sier Dorthe Dahl-Jensen.

Ledende iskjerneforsker

Dorthe Dahl-Jensen får Mohnprisen for sin forskning og lederskap i å kombinere iskjernedata med klimamodeller, for å rekonstruere tidligere klima og dets innvirkning på Grønlandsisen og vårt globale klima. Hennes forskning har bidratt til å forstå klimaendringene vi nå opplever, å bedre forutsi fremtidens klima, og hvilken påvirkning disse vil ha på havnivået. 

Flere av de nominerte var internasjonalt ledende isforskere som med sin innsats bidrar med sentral kunnskap for å forstå klimaendringene. Men vitenskapskomiteen skrev i sin bedømmelse at de:

«...etter grundig evaluering av de nominerte anbefales Dorthe Dahl-Jensen på førsteplass, for å understreke betydningen av hennes lederskap og initiativ i å bygge og koordinere internasjonale forskerteam over en årrekke.»  

Viktig for å forstå Arktis

Dorthe Dahl-Jensen
Dorthe Dahl-Jensen, vinner av Mohnprisen 2020. Foto: Danmarks Uddanelses- og Forskningsministerium

Dahl-Jensen er professor ved Centre for Earth Observation Science ved University of Manitoba, der hun er verdensledende innen sitt fagfelt. Hun har ledet og utviklet senteret Physics of Ice and Climate (PICE), ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet til et nav for klimaforskning. Sammen har de bidratt til vår kunnskapsbase for å forstå de menneskeskapte klimaendringene som vi opplever idag.

Dahl-Jensens bidrag til klimaforskning er stort. Blant annet står hun bak en banebrytende pulikasjon i Science som gjennom iskjerne-målinger bedre forklarer det virkelige omfanget av istid og temperaturendringer i Holocen-tiden. Dette var starten på en ny måte å tolke resultater av iskjerne-klimastudier. 

Hennes mangfoldige presentasjoner spenner fra studier om paleoklimatologi, til iskapper og atmosfæredynamikk, både på Grønland, i det arktiske Canada, og på Antarktis. 

Dahl-Jensen ble også nylig utnevnt til Excellence Research Chair på University of Manitoba, i Canada.

I sin begrunnelse legger sier den vitenskapelige komiteen:

«Dorthe Dahl-Jensen er en ledende figur i en av de viktigste akademiske grenene for å forstå de pågående prosessene som driver de dramatiske endringene i Arktis: Iskjerneforskning på Grønlandsisen. Ved denne nominasjonen, så understreker komiteen viktigheten og samfunnsrelevansen som denne grunnleggende forskningen har for å øke den generelle forståelsen av dynamikken i Arktis, og den viktige rollen som Arktis spiller i globale prosesser - både i akademia, i forvaltningen av våre ressurser, for beslutningstakere, og for vanlige mennesker. Dorthe Dahl-Jensen har utført banebrytende forskning som er viktig for vår forståelse av Arktis.»  

Kunngjort i dag i Árdna

Kunngjøringen av årets vinner av Mohnprisen ble i dag avholdt ved Árdna – universitetets samiske kulturhus i Tromsø. Prisen er på 2 millioner norske kroner, og er opprettet i et samarbeid mellom Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).

Formålet med prisen er å anerkjenne forskning relatert til Arktis. Den skal også bidra til å sette sentrale problemstillinger for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden. 

Les mer om Mohnprisen her

Kunnskapstunge kriterier

Engasjerte deltakere i det internasjonale arktiske forskningsmiljøet, har bidratt med forslag til nominerte. De utpekte kandidatene er vurdert av styringskomiteen for Mohnprisen, som består av medlemmer fra de tre nevnte samarbeidspartnerne. Styringskomiteen har fattet sitt vedtak med bakgrunn i anbefalinger fra Mohnprisens vitenskapelige komité. De nominertes tidligere vitenskapelige arbeid ligger til grunn for vedtaket, og de nominerte er vurdert ut ifra tre kriterier:

  • Skal ha utført utmerket forskning, og utviklet banebrytende ny kunnskap
  • Skal være anerkjent som leder innen sitt felt
  • Skal ha fremmet saker som er spesielt relevante for den fremtidige utviklingen i Arktis, og ha evnen til å sette disse utfordringene på nasjonal og internasjonal dagsorden

Prisen blir utdelt under et lukket arrangement den 27. januar i forbindelse med Arctic Frontiers 2020.

28. januar holder prisvinnerne forelesning på Mohn-seminaret på UiT Norges arktiske universitet, et arrangement som er åpent for alle. I seminaret vil prisvinneren innlede om sitt vitenskapelige bidrag.

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 28.10.19 12:00 Oppdatert: 14.01.20 20:44
Vi anbefaler