ArcLog workshop: "Bærekraftig operasjoner i Arktis"

16.10.19 Daria Efimkina

Kompetanse senter for arktiske logistikkoperasjoner (ArcLog) ved UiT inviterer til Workshop «Bærekraftig operasjoner i Arktis» den 17. okt. 2019

Sted: UiT Narvik. Programmet ligger som et vedlegg nedenfor

ArcLog er en av tre forskning og kompetansesentre i regi av Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak). Målet med ArcLog er å drive næringsrettede forskning som kan bidra til å øke bærekraft og konkurransekraft i nordnorsk næringsliv.  ArcLog jobber også med å tilby relevante kurs til næringsliv for kontinuerlig kompetansebygging, skreddsydd for nordnorske SMBer.

Noen av ArcLog sine tematiske områder er «automasjon, effektive produksjonsteknologier og materialflyt». ArcLog har dermed glede av å invitere nordnorsk næringsliv til å delta i vårt H2020 prosjekt, «TRINITY». SMBer vil få mulighet til å søke om opptil 300,000 euro for å gjennomføre prosjekter innenfor smidig/fleksibel produksjon, automasjon, robotikk, tingenes internett, og cybersikkerhet.

Vil du høre om EU-prosjektet TRINITY, og om hvordan ArcLog med fakultetets kompetanse innen teknologibasert logistikk i bunnen skal bidra til å løse nye behov for vekstnæringer i nordområdene? Bli med på workshopen!

På Twitter   #norgesarktiske