Arktis forandrer seg til nesten det ugjenkjennelige

Arven etter Nansen i svensk radioprogram.

Thode, Sunniva Katharina
Publisert: 10.10.19 11:33 Oppdatert: 10.10.19 11:51

Arven etter Nansen skal kartlegge det nye Arktis. Foto: Siv N. K. Hoff / The Nansen Legacy
Marit Reigstad, prosjektleder Arven etter Nansen. Foto: Magne Velle / MET

Marit Reigstad og Paul Wassmann forteller i svensk radio at Arktis forandrer seg til nesten det ugjenkjennelige og hvordan prosjektet Arven etter Nansen skal kartlegge det nye Arktis. I Radioprogrammet "Klotet" i "Vetenskapsradion" (Svergies Radio) forteller Reigstad og Wassmann om prosjektet og hva som skjer i Arktis nå på grunn av klimaforandringene. Reigstad forteller at målet med det store prosjektet er å forstå Arktis slik det er nå og hvordan det vil forandre seg med klimaendringene.

Det Arktis som Nansen utforsket finnes nesten ikke lenger. Det er derfor på tide å utforske og kartlegge det på nytt, sier Reigstad i reportasjen.

Endringene i Arktis påvirker allerede menneskenes livsgrunnlag. Foto: Rudi J. M. Caeyers / The Nansen Legacy

Paul Wassmann forteller i reportasjen at endringene allerede påvirker menneskene i Arktis og deres livsgrunnlag. - Men verden er ikke opptatt av de få mennesker, sier Wassmann. Han viser til at det i hele Arktis bor ca. 4 millioner mennesker, noe som er lite i forhold til jordens befolkning. Wassman forteller at kunnskapene om endringene i Arktis ikke er nye, men at det har ikke blitt tatt tak i politisk.

Man vil jo ikke høre. Derfor får man konsekvenser som skolestreiker og at de unge står opp og viser hva de mener. Min generasjon har vært døv for løsninger, sier Paul Wassmann.

Reportasjen der Reigstad og Wassmann medvirker er 13:39 ut i programmet her: https://sverigesradio.se/avsnitt/1361882

Svergies Radios nyhetsartikkel: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7305983

Vi anbefaler