Informasjon om utsatte innleveringsfrister torsdag 26. september


De trafikale problemene forårsaket av brannen i Breivika havn gjør at UiT velger å utsette frister for de studentene som har innlevering, arbeidskrav og eksamen i dag, torsdag 26. september.

Vi ber studenter kontakte ledelsen ved sitt studieprogram for nærmere informasjon.

Information on delayed submission deadlines Thursday 26 September

Due to the traffic problems caused by the fire in Breivika harbor UiT chooses to postpone deadlines for the students who have a submission, work requirements and exam today, Thursday 26 September.

We ask students to contact the management of their study program for more information.

På Twitter   #norgesarktiske