Trålerbrann i Breivika – situasjonen er avklart

26.09.19 Inger Lise Næss

OPPDATERING: Det er ifølge Troms politidistrikt ikke lenger behov for et sikkerhetsområde som følge av brannen i tråleren i Breivika. Politiet har opphevet evakueringen, og trafikken i området vil bli normalisert så snart det er praktisk mulig. 

UiT har ligget utenfor evakueringssonen, men fordi det i en periode var fare for eksplosjon om bord på tråleren, har UiT likevel opprettholdt en beredskap til situasjonen nå er avklart. 

Brannen førte til store trafikale utfordringer på grunn av stengte veier, og studenter og ansatte ved campus Breivika ble derfor oppfordret til ikke å komme på jobb. UiT tar ansvar for ulemper som har oppstått med hensyn til tilstedeværelse og arbeidstid, og det innebærer at ansatte kan registrere fraværet som arbeidstid.

Driften ved UiT vil gå som normalt fra og med i morgen, fredag 27. september. 

Berørte studenter vil bli fulgt opp gjennom sine studieprogram. 

UPDATE:

According to Troms police district, a security area around the fire in the trawler in Breivika is no longer needed. The police have canceled the evacuation, and traffic in the area will be normalized as soon as possible.

UiT was outside the evacuation zone, but for a period there was a danger of an explosion. Therefore, UiT maintained a preparedness until now.

Operations at UiT will be running as normal from tomorrow, Friday 27 September.

Affected students will be followed up through their study programme.

 

På Twitter   #norgesarktiske