Får studere romfysikk på Hawaii via prestisjestipend


Aurora Helgeland og Kassi Klepper er blant de heldige studentene som vant Fulbright stipend. 1. oktober er det ny søknadsfrist. Skal du søke? 

Kassi Klepper og Aurora Helgeland er to av de heldige som vant Fulbright stipend og får tilbringe et helt år på Hawaii. Foto: privat

Aurora Helgeland og Kassi Klepper tilbringer nå et helt år på University of Hawaii at Hilo. En unik mulighet til å lære mer om faget sitt, en annen kultur og ikke minst om seg selv. Her kan du høre hva Kassi Klepper fra integrert master i romfysikk på UiT har å fortelle om Fulbright, både opplevelser og søknadsprosessen. 

Søk Fulbright stipend her!

Hvordan opplever du å være Fulbrighter i Hawaii

- Hawaii er fantastisk, sier Fulbrighter Kassi Klepper. Foto: Kassi Klepper

- Hawaii er fantastisk! Vi tar for øyeblikket fag som omhandler observational astronomy og stellar astro-physics, og vi får gjennom disse både lære om teorien og gjennomføre laboratorieøvelser. Både jeg og Aurora har også startet på et research prosjekt med hver vår professor, og får god oppfølging der. Jeg lærer masse nytt, og er glad for muligheten til å utforske et litt annerledes felt innen romfysikk via dette utvekslings-programmet.

- I tillegg til et stort akademisk utbytte, har vi også fått oppleve litt av den hawaiianske kulturen, og fått reist litt rundt på øya vi er på (the Big Island). Forrige uke reiste vi også til Maui i forbindelse med en konferanse, og fikk oppleve litt av naturen der også! Vi har blitt kjent med andre utvekslings- og lokale studenter, og jeg vil si at omtrent alle er veldig ivrige etter å reise på turer og se mer av omgivelsene vi er i.

- Alt i alt trives jeg veldig godt på Hawaii, og vil anbefale alle som har mulighet å reise til University of Hawaii at Hilo på utveksling. 

Hva motiverte deg til å søke stipendet? 

- Dersom man utveksler et helt år heller enn et halvt, er det en del flere stipender man kan søke på, i tillegg til Lånekassen. Da jeg bestemte meg for å dra et helt år til USA var jeg derfor interessert i å finne ut av hva disse mulighetene faktisk var. Etter anbefaling fra en venn begynte jeg å gjøre research om Fulbright, og ble ganske umiddelbart interessert i verdiene de representerer, og deres arbeid for å dele kunnskap på tvers av landegrenser. Det er en vel-etablert organsisasjon, som støtter akademisk samarbeid mellom USA og land over hele verden. Det var derfor mange historier å lese, og jeg fikk fort inntrykk av at rollen som "Fulbrighter" er en prestisjefylt oppgave som kan åpne mange dører internasjonalt. Jeg vil derfor si at motivasjonen til å søke på Fulbright stipendet var å få ta del i tradisjonen deres, samt få muligheten til å møte andre studenter og forskere med liknende tankesett. 

Kassi Klepper har sendt flotte bilder fra Hawaii, der hun tilbringer et helt år for å lære mer om romfysikk og høster nye erfaringer fra et annet land. Foto: Kassi Klepper

Hvordan opplever du romfysikk-studiet på UiT? 

- Jeg er ferdig med det fjerde året av min integrerte master i romfysikk på UiT nå, og har dermed fullført alle obligatoriske fag samt noen valgfag. I den sammenheng har jeg hatt mye kontakt med veiledere og ledelsen ved UiT, og har fått veldig god hjelp av dem til å sette sammen en studieplan som passer mine interesser og min kompetanse. I tillegg til å være fleksible, har UiT også vært flinke til å videreformidle informasjon om eksterne studiemuligheter.

- Forrige semester tok jeg eksterne fag ved to universiteter i Canada, og i juli var jeg på sommerskole i forbindelse med disse fagene. Samarbeidet mellom UiT, universitetene i Canada og meg har vært veldig bra! Jeg setter stor pris på at UiT gjør det så lett å oppsøke og bygge internasjonale nettverk, via utvekslingsavtaler, sommerskoler og muligheter for eksterne fag. Etter mitt utvekslingsår i USA ved University of Hawaii at Hilo, drar jeg tilbake til Tromsø for å skrive masteroppgaven min. Jeg ser frem til å kombinere kunnskapen jeg vil ha opparbeidet meg fra forskjellige kanter av verden i Tromsø! 

Les også: Romfysikk-studenter brukte ferien på sommerskole i Canada

Hvordan var søknadsprosessen? 

Fulbright

Amerikansk utvekslingsprogram opprettet i kjølvannet av andre verdenskrig, for å øke gjensidig forståelse mellom folk i USA og andre land gjennom utveksling av personer, kunnskap og ferdig-heter. 

Tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA, innen alle fagfelt.


- Søknadsfristen hos Fulbright er allerede 1. oktober året før utvekslingen, så det er viktig være tidlig ute om man ønsker å søke. Det er en relativt omfattende prosess, sammenliknet med for eksempel søknad hos Lånekassen, og en bør derfor sette av god tid til å gjennomføre søknaden. I søknaden skal en inkludere to personlige essay, "Personal Statement" og "Study Objective", som skal reflektere hvem du er som person og dine akademiske ambisjoner.

- I tillegg skal det legges ved tre referansebrev fra noen som kjenner din akademiske kompetanse, for eksempel forelesere eller arbeidsgivere. Resten av søknaden er skjemaer du fyller ut og finner på nettsiden til Fulbright. Det finnes gode forklaringer på alle stegene av søknaden på nettsidene, og de ansatte i Fulbright er også veldig hjelpsomme på e-post dersom en står fast underveis! 

- Mitt råd til noen som ønsker å søke Fulbright er derfor; start i god tid, og ikke la deg skremme av alt papirarbeidet! Det virker veldig mye når man begynner, men bare ta det steg for steg og spør om hjelp underveis hvis du trenger det. Det er mange som har vært igjennom dette før oss, så det finnes også mange gode tips på nett utenom Fulbright sine sider også.

Søknadsfrist for Fulbrightstipend er 1.oktober. Spennende utenlandsopphold venter på deg! Foto: Kassi Klepper

 

 

På Twitter   #norgesarktiske