Audun Rikardsen fikk Forskningsrådets formidlingspris

Professoren i arktisk og marin biologi fikk den høythengende tittelen årets forskningsformidler, blant annet for sin unike og entusiastiske fortellerglede og svært høye formidlingsaktivitet.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 18.09.19 10:30 Oppdatert: 18.09.19 11:02

Professor Audun Rikardsen mottok prisen av statsråd Iselin Nybø under åpninga av Forskningsdagene i Oslo, tirsdag 17. september. Foto: Stine Østbø/ Forskningsrådet

Tekst: Thomas Evensen, Norges forskningsråd

For mange i Norge er Audun Rikardsen mest kjent for sine fantastiske naturfoto som også brukes i formidlingen av egen forskning, og han har høstet mange priser i inn- og utland for sine bilder. Hans evne til å kombinere forskning og foto gjør at hans forskning interesserer ulike grupper i samfunnet.

Professor Audun Rikardsen. Foto: UiT

Juryen fremholder at Rikardsen når lengre enn de fleste med sin forskningsformidling på grunn av en unik entusiasme og fortellerglede som strekker seg langt ut over hans anerkjennelse som naturfotograf. Vinneren har over flere år utmerket seg med en svært høy formidlingsaktivitet av forskning rettet mot barn og unge, til fagfolk, til beslutningstakere og til brede lag av befolkningen.

Årets forskningsformidler jobber med aktuelle tema i samfunnsdebatten, som bruk og fordeling av naturressurser og med marin forsøpling.

– ­Vi trenger kunnskap for en opplyst debatt og for å ta gode beslutninger. Det skal Forskningsrådets formidlingspris inspirere til, og jeg vil gratulere Audun Rikardsen med tildelingen. Forskningsrådets undersøkelser viser at sju av ti nordmenn har stor tillit til forskning. Forskere som formidler så godt som Rikardsen er viktige både for politikere som skal fatte gode vedtak og for å sikre fortsatt høy tillit til forskningsresultater blant folk flest, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– ­Rikardsens bredde i aktiviteter og formidling er imponerende og svært viktig. Hans forskning og formidling berører sentrale og tidvis omstridte politiske tema på nasjonalt og internasjonalt nivå. Formidling av faglig innsikt og saklig kunnskap inn i slike samfunnsdebatter, slik vinneren gjør, er en viktig rolle for forskere, for institusjonene og for samfunnet. Prisen er en svært velfortjent anerkjennelse av hans brede formidlingsinnsats, sier adm. dir. John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Prisen er på 500 000 kroner og deles ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på den nasjonale åpningen av Forskningsdagene.

Tidligere vinnere er blant annet Bjørn Samset, Anine Kierulf og Frank Aarebrot.

Audun Rikardsen er professor i arktisk og marin biologi, men for mange er han best kjent som naturfotograf. Han er flere ganger premiert og fått priser for dette arbeidet, både i Norge og internasjonalt. Foto: Audun Rikardsen
Vi anbefaler