Ny ph.d. i helsevitenskap

Lene-Mari Rasmussen disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 12.09.19 14:53 Oppdatert: 12.09.19 15:30
Tromsø

F.v disputasleder Per-Håkan Brøndbo, leder av komiteen professor Camilla Lauritzen, andreopponent professor Sigrun Ertesvaag, ph.d. Lene-Mari Rasmussen, førsteopponent professor Dean Fixen og hovedveileder og førsteamamnuensis Joshua Patras.
Rasmussen har forsvart avhandlingen: “Providing an indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression: A study of effectiveness, implementation factors, and program fidelity”.

Veiledere har vært førsteamanuensis Joshua Steven Patras, biveileder professor Monica Martinussen, biveileder ph.d. Simon-Peter Neumer. Bedømmelseskomiteen bestod av førsteopponent professor Dean Fixen, Active Implementation Research Network, USA, andreopponent professor Sigrun Ertesvaag, Universitetet i Stavanger. Leder av komiteen var professor Camilla Lauritzen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord). Insituttleder Per Håkan Brøndbo ledet disputasen.

Tema for prøveforelesning var: “Development of measurements for implementation process evaluation of school-based interventions.”

Vi gratulerer: Ny ph.d. Lene-Mari Rasmussen.
Vi anbefaler