Tettare samarbeid i fokus ved besøk frå Umeå universitet


26.–28. august fekk UiT besøk frå leiinga ved Umeå universitet for å diskutera aktuelle spørsmål i sektoren og planar for tettare samarbeid mellom universiteta.

Aase Tveito (t.v.), Kenneth Ruud, Daniel Andersson, Hans Adolfsson, Anne Husebekk, Wenche Jakobsen, Katrine Riklund, Dieter Müller, Per Ragnarsson, Jørgen Fossland og Marianne Uleberg. 
Aase Tveito (t.v.), Kenneth Ruud, Daniel Andersson, Hans Adolfsson, Anne Husebekk, Wenche Jakobsen, Katrine Riklund, Dieter Müller, Per Ragnarsson, Jørgen Fossland og Marianne Uleberg.  Foto: Umeå universitet

Denne veka møttest universitetsleiarane ved Umeå universitet og UiT for å snakka om aktuelle problemstillingar i universitets- og høgare utdanningssektoren i kvart land. I tillegg vart spesifikke spørsmål og planar for eit tettare samarbeid diskutert i sentrale spørsmål som helsa til studentar, fakultetsomfattande utdanning, kvalitetssikring i forskarutdanning og utveksling av tilsette og studentar.  

– Vi har hatt eit tett og godt samarbeid med Umeå universitet sidan 2009, eit samarbeid vi set stor pris på, seier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

– Samarbeidet med Tromsø er veldig verdifullt og givande, spesielt når det gjeld erfaringsutveksling og samarbeid innan utdanning og forsking, fordi vi deler dei same forholda når det gjeld klima, geografi og naturressursar, seier rektor ved Umeå universitet, Hans Adolfsson.

Umeå universitet og UiT har òg til hensikt å søka om EU-midlar for å danna eit såkalla Europe University med fokus på arktiske spørsmål innanfor ramma av Arctic Five, som også inkluderer Luleå teknologiske universitet, Lapland University i Rovaniemi og Oulu University.

Vitskapsturné 

I samband med besøket til Umeå universitet vart den andre vitskapslunsjen i The Arctic Fives vitskapsturné mellom dei fem medlemsuniversiteta gjennomført.  

– Formålet med turneen er å spreia kunnskap om arktisk forsking som er utført ved våre fem universitet på ein populærvitskapleg måte, seier prosjektleiar Jonas Ericson.

Målgruppene for vitskapslunsjane er tilsette, studentar og folk flest.

Seks forskarar førelas då vitskapsturneen til Umeå unversitet besøkte UiT. Bak f.v: Ellen Dorrepaal, Berit Kristoffersen (moderator), Matteo Chiesa, Johan Wikner og Malin Brännström. Framme f.v: Margherita Paola Poto og Vera Hausner. Foto: Umeå universitet

Stor interesse

Temaet i Tromsø var økologi, hav og klima i Arktis. Seks forskarar, tre frå kvart universitet, heldt kvar sin presentasjonen på fem minutt, som vart følgd av ein moderatorledet samtale. Lunsjtimen vart avslutta med spørsmål frå publikum. 

– Det gjekk veldig bra i dag, dei hundre plassane i rommet var booka tidleg, så interessa var god, seier Hans Adolfsson. 

 – Vi er glade for at vi kunne vera vertskap då Umeå la vitskapsturneen til UiT denne veka i samband med besøket sitt. No gleder vi oss til vi sjølv skal ut på turné med nokre av forskarane og forskarane våre frå dei andre universiteta i The Arctic Five-samarbeidet, seier Husebekk.

Kunnskapslunsjen vart send direkte, og sendingane frå alle lunsjseminara kan sjåast i etterkant via Umeå universitets nettsider: Live Arctic Five

På Twitter   #norgesarktiske