Utlysning av arbeidsmiljøprisen 2019


Arbeidsmiljøprisen for 2019 lyses med dette ut.

Prisen skal være belønning for systematisk og målrettet arbeid for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Den kan også være belønning for kreativt og nyskapende arbeid til fremme av et godt arbeidsmiljø.

Prisen er på kr 50 000. Arbeidsmiljøprisen deles ut i forbindelse med de årlige arbeidsmiljødagene.

Nominasjonsfristen er 30. september 2019.

Nominasjoner sendes per e-post til postmottak@uit.no eller registerets i ePhorte på sak 2019/3996 "Arbeidsmiljøprisen 2019".

Statutter og nærmere informasjon om arbeidsmiljøprisen er finnes under Prisar ved UiT Noregs arktiske universitet. Bruk gjerne forslagsskjema som er tilgjengelig på disse sidene ved nominasjon av kandidater.

På Twitter   #norgesarktiske