Årets prisvinnere i kjønnsforskning

Prisene for beste masteroppgaver ved UiT med et kjønnsrelatert tema og et kjønnsteoretisk perspektiv gikk i år til Mia Jonine Tostrup, Sabrin Moueffaq og Susanne Rolandsen.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 28.08.19 15:47 Oppdatert: 29.08.19 09:22

Sabrin Moueffaq (t.v.), Mia Jonine Tostrup og Susanne Ronaldsen fikk årets Åse Hiort Lerviks priser.
Sabrin Moueffaq (t.v.), Mia Jonine Tostrup og Susanne Ronaldsen fikk årets Åse Hiorth Lerviks priser. Foto: David Jensen

Senter for kvinne- og kjønnsforskning har delt ut Åse Hiorth Lerviks pris siden 1996. Prisen er til minne om Åse Hiorth Lervik som var den første kvinnelige professoren tilsatt ved UiT og som var sentral i arbeidet med å fremme kvinneforskning i norsk akademia. I år ble prisen for beste masteroppgave med et kjønnsrelatert tema delt mellom Mia Jonine Tostrup og Sabrin Moueffaq. Deres avhandlinger er innenfor kvinnehelse og handler om hvordan vaginalinfeksjoner kan behandles på en effektiv og bærekraftig måte.

– Spesielt med tanke på problematikken rundt antibiotikaresistens er det viktig å finne gode alternativer for å behandle og forebygge vaginale infeksjoner, sier Tostrup.

Både hun og Moueffaq mener det burde vært mer fokus på kvinnehelse og at prisutdelingen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning derfor er veldig positiv.

– At UiT deler ut priser som denne gjør at det blir mer fokus på forskning innenfor kvinnehelse og gjør det motiverende å jobbe videre med, sier Moueffaq.

Fikk masterstipend i 2017

Prisen for beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv gikk til Susanne Rolandsen. Hun har sett på hvordan forståelser av kjønn og seksualitet påvirker studenters seksuelle og reproduktive helse i Addis Ababa i Etiopia. Rolandsen forteller at det var et masterstipend fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning i 2017 som gjorde det mulig for henne å gjennomføre feltarbeidet i Etiopia. Hun er takknemlig for mulighetene UiT har gitt henne. 

– Dette arrangementet, med utdeling av stipend og priser, viser at UiT setter fokus på studentene og hjelper oss å nå våre drømmer og mål, sier Rolandsen.

Prisene, som hver er på 25 000 kroner og et diplom, hedrer først og fremst kandidaten som mottar den, men skal også være en oppmuntring til fagmiljøet kandidaten er uteksaminert fra, forteller senterleder Hege Kristin Andreassen.

– Prisen er forhåpentligvis en inspirasjon til forskere og veiledere til å fortsette å rekruttere kandidater til kvinne- og kjønnsforskning, sier Andreassen. 

Hekseleirer i Afrika

I tillegg til de to prisene ble det delt ut to masterstipend til Ibrahim Larry Mohammed og Malin Beate Olovsson, hver på 25 000 kroner.

Malin Beate Olovsson og Ibrahim Larry Mohammed sammen med senterleder Hege Kristin Andreassen og Lilli Mittner.
Malin Beate Olovsson og Ibrahim Larry Mohammed fikk hvert sitt masterstipend. Her flankert av senterleder Hege Kristin Andreassen (t.v.) og Lilli Mittner som har sittet i juryen. Foto: David Jensen
Mohammed skal undersøke verdier, praksiser og institusjoner som underligger de såkalte hekseleirene i Papua New Guinea, Sør-Afrika og Kenya. Han skal se på hvordan kvinner kommer til leirene, hva som gjelder for dem der og hva leirene betyr for den lokale befolkningen.

– Jeg har kone og barn og ser på meg selv som en feminist. Jeg er opptatt av hva kvinner må gå gjennom, og vil gi dem en stemme, sier Mohammed.

Olovsson skal undersøke et teknologistøttet orientert treningsprogram som Sparebank1 Nord-Norge tilbyr sine ansatte. Hovedformålet er å redusere sykefravær, øke trivsel og forbedre helsen til de ansatte.

– Å få dette stipendet er inspirerende, og jeg har veldig lyst til å ta fatt på oppgaven. Ved hjelp av stipendet kan jeg ta for meg større deler av Nord-Norge og få et mer representativt utvalg enn bare Tromsø, sier Olovsson.

Vi anbefaler