Arrangerer bærekraftsdagene i Tromsø


Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet går sammen med Norad for å markere viktigheten av bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene. Nå skal Tromsø gå foran i kampen for klimaet.

Rektor og ordfører klimaendringer
Tromsøs ordfører Kristin Røymo (t.v.) og rektor ved UiT, Anne Husebekk går sammen mot klimaendringene. Foto: David Jensen

Fra 27. august blir det alt fra bærekraftsquiz til nattevandring for bærekraftsmålene i bybildet i Tromsø. Arrangementene har ett hovedformål: å opplyse og engasjere befolkningen om klimautfordringene som Tromsø, Norge og resten av verden står ovenfor. Det er Norad, Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet som står for arrangementene. Klimautfordringene skal bekjempes med kunnskap og samhold. Flere lokale aktører ønsker å sette klima på dagsorden.

Norad er medarrangør på bærekraftsdagene og hovedarrangør av nattevandringen og gleder seg over at så mange ulike aktører vil være med å rette søkelyset mot bærekraftsmål 13, å stoppe klimaendringene.

Les også: Verdens vakreste nattevandring

Program for bærekraftsdagene

27. august:
- Kunnskapslunsj (UiT)

29. august:
- Skoleprogram (Stortorget)
- Miniseminar om design og klima (NODA)
- Seminar om FNs bærekraftsmål (Tromsø bibliotek)

30. august: 
- Klimadialog mellom ungdom og politikere (Tromsø bibliotek)

31. august:
- El-messe (Tromsøbadet)
- Sentrumsquiz (Stortorget)
- Bærekraftseminar (Verdensteatret)
- Nattevandring opp sherpatrappa

1. september:
- Temagudstjeneste om FNs bærekraftsmål (Ishavskatedralen)
- Byttekveld (Storgata Camping)

– FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Programmet for bærekraftsdagene er et flott eksempel på at store ting kan skje når flere går sammen og engasjerer seg for en viktig sak. Nå håper vi virkelig på at bærekraftsmålene blir det store samtaleemnet i byen, sier Jon Lomøy, direktør i Norad.

Ambisiøst mål

Bakgrunnen for bærekraftsdagene er at Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet har gått sammen om å ta et ekstra eierskap til bærekraftsmål 13, å stoppe klimaendringene. Tromsø kommune har satt seg som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2025 og 85 prosent innen 2030 gjennom 122 tiltak for å bedre klima i regionen.

– Ingen kan gjøre alt alene, men alle kan gjøre noe. Engasjementet er stort i kommunen vår, og sammen med innbyggerne, næringslivet og forskningsmiljøene gir det Tromsø de beste forutsetningene for å bli Norges fremste klimaby. Det håper jeg vil bli synlig under bærekraftsdagene, sier ordfører Kristin Røymo.

Sammen mot klimaendringene

På bærekraftseminaret som UiT arrangerer på Verdensteateret før nattevandringen den 31. august skal forskere fra ulike fagmiljøer snakke om utfordringer og mulige løsninger knyttet til bærekraft og klimaendringer. Det er ekstra viktig i Arktis, der klimaendringene er mer synlig og temperaturen øker raskere enn andre steder i verden.

– I Arktis skjer klimaendringene særlig raskt og truer økosystemene som danner livsgrunnlaget for oss mennesker. Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, kommuner og politiske beslutningstakere må alle forene krefter for å skape en fremtid uten slike utslipp. Derfor er vi med på bærekraftsdagene og nattevandring for bærekraftsmålene, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Se fullstendig program for bærekraftsdagene her! 

På Twitter   #norgesarktiske