I Finnmark dør barn av skader mer enn dobbelt så ofte som resten av landet


– Hvert eneste barnedødsfall er en katastrofe, og når tallet er to og en halv gang høyere i Finnmark enn i resten av landet må vi ta tak i det, sier Torben Wisborg, professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiT.

Studien ble først presentert i en artikkel i Acta Anaesthesiologica Scandinavica av Wisborg og medisinstudent June Holter. Holter skrev i vår masteroppgave om temaet og hadde Wisborg som veileder.

De mest vanlige årsakene til dødsfall for barn er fallskader, trafikkskader og selvmord. Foto: Pressefoto UNN

– Det kom en studie som viste at det var slik på 90-tallet. Det kunne jo hende det var et tilfeldig blaff selv om det var over en tiårsperiode. Vi ville teste på nytt, og tallet var like høyt, forteller Wisborg.

En katastrofe

Studien tar utgangspunkt i dødsfall blant barn opp til 18 år, og måles per 100.000 barn. Det vil si at det i tall ikke er snakk om fryktelig mange dødsfall, men forskjellen er fortsatt oppsiktsvekkende høy.

– Men hvert eneste av dødsfallene er en katastrofe. Det viktigste på veien videre nå er at vi tar tak i dette, sier Wisborg.

LES MER: Ungdoms helse under lupen

Vanskelig å forklare årsaken

De tre viktigste årsakene til dødsfallene er fallskader, trafikkskader og selvmord. Her skiller ikke Finnmark seg ut, og har samme fordeling på skadene som resten av landet.

– Det ser heller ikke ut til at det er avstand til sykehus som er problemet. Over hele landet dør de fleste som dør, før de kommer på sykehus, forklarer Wisborg.

Så hvorfor er tallene så mye høyere akkurat i Finnmark?

– «Hvorfor» er jo spørsmålet vi alle stiller, sier June Holter.

Studien viser nemlig lite om årsaksforholdene rundt dødsfallene.

– For eksempel hadde det vært interessant å se på hvor hendelsene skjedde med tanke på avstand til sykehus, hvilke kjøretøy som var involverte, rus og tid på døgnet.

For å få tilgang på dette kreves det flere tillatelser og fritak fra taushetsplikt.

LES MER: Forsker på helse i arktiske regioner

Nøkkelen er forebygging

På grunn av manglende informasjon om årsakssammenheng og at samme trend er sett i den voksne befolkningen i andre studier, mener Holter det er all grunn til å se nærmere på saken.

– I vår studie så vi på Norge som helhet foruten Finnmark, det hadde også vært interessant å gjort lignende studier på andre distrikter. Det er ikke snakk om mange dødsfall i året, og det går nedover over hele landet, men forskjellen er den samme mellom Norge og Finnmark nå som før, sier hun.

Begge to er enige at det viktigste som skjer nå er hvordan vi løser problemet. Wisborg har tro på en kommisjon som gransker hvert av barnedødsfallene.

– Grunnen til forskjellen blir ren spekulasjon. Vi bør se nærmere på det enkelte dødsfallet umiddelbart etter at det har skjedd. Slik som vegvesenet gjør når det har vært en ulykke, må vi sende ut en kommisjon som kan se på hva som har skjedd, sier han.

– Vegvesenet gjorde analyse av ulykker med barn, og hvordan de og løse gjenstander var sikret. Det førte til store landsomfattende kampanjer. Når vi ser hvor mange som blir erklært død utenfor sykehus er nok forebygging nøkkelen, legger Holter til.

På Twitter   #norgesarktiske