Tuomas Heiskanen ble kåret til beste masterkandidat 2018


Under den høytidelige avslutningsseremonien for masterkandidatene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi fikk Tuomas Heiskanen overrakt blomster og en sjekk på kr 10 000.

Toumas Heiskanen (i midten) ble kåret til beste masterkandidat ved NT-fak i 2018 og fikk utdelt en sjekk på kr 10 000 av prodekan for utdanning ved NT-fak, Annfrid Sivertsen. (Fra venstre: rektor Anne Husebekk, Annfrid Sivertsen, Toumas Heiskanen, veiledere Johanne Rydsaa og Rune Graversen.) Foto: Kai Mortensen


Mandag 3. juni ble det arrangert en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som ble uteksaminert i løpet av studieåret 2018/2019 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Her ble også beste mastergradskandidat kåret, Tuomas Heiskanen fra Institutt for fysikk og teknologi.

Heiskanen leverte sin masteroppgave høsten 2018, en oppgave han fikk karakteren A på. Han har i løpet av studietiden i tillegg vært tillitsvalgt og engasjert som hjelpelærer. Heiskanen har nå startet som stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi.

Bedømmelseskomiteen bestående av professorene Unni Pia Løvhaug og Morten Hald gir følgende begrunnelse for tildelingen: "Kandidaten har gjennomført mastergradsstudiet på en imponerende måte med toppkarakter i nesten alle emner og et halvt år raskere enn normert tid. Diplomoppgaven (30 studiepoeng) er innenfor klimadynamikk og omhandler atmosfærens energitransport til Arktis. Kandidaten har påvist svakheter i tidligere teorier om hvordan denne energitransporten har foregått og har, gjennom selvstendig forskning, oppnådd resultater av meget høy kvalitet. Komiteen har latt seg imponere over diplomoppgaven som er meget velskrevet og godt strukturert. Et manuskript er nå under utarbeidelse for publisering i vitenskapelige tidsskrift."

Tittelen på hans oppgave var: "On Atmospheric Energy Transport by Waves"

Mastergradsstudiet er gjennomført ved Institutt for fysikk og teknologi, med professor Rune Graversen og postdoktor Johanne Rydsaa som veiledere.

På Twitter   #norgesarktiske