UiT og NTNU bruker ny teknologi for å redusere det menneskelige fotavtrykket i arktisk forskning


Fredag 21. juni starter det årlige Outreach-toktet på Svalbard som arrangeres av UiT Norges arktiske universitet. Toktet er et flytende seminar om bord på UiT sitt forskningsskip, «Helmer Hanssen», med strandhogg flere steder på øygruppa.

Formålet med årets tokt er å synliggjøre hvordan ny teknologi kan gi bedre kunnskap om Arktis.

– Det er viktig å innhente kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker de arktiske områdene. For at forskningen vår ikke skal øke den menneskelige påvirkningen i disse sårbare områdene må vi være i front når det gjelder å utvikle og bruke ny teknologi. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har med NTNU i denne sammenhengen, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Med seg på toktet har Husebekk en rekke forskere fra UiT, NTNU og Universitetssenteret på Svalbard og selebre norske og internasjonale gjester. Toktdeltakerne får blant annet se såkalte ROV-er og AUV-er, henholdsvis små fjernstyrte og selvgående roboter, i aksjon.

– Slike roboter er ikke bare med på å redusere fotavtrykket, de er også essensielle for å kunne studere biologiske prosesser uten forstyrrelser fra mennesker og skip, sier toktleder og professor ved UiT, Jørgen Berge. 

For mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver ved UiT, Karine Nigar Aarskog: 95158407 / karine.n.aarskog@uit.no  

På Twitter   #norgesarktiske