Bør klimaforskere reise mindre med fly?

Du reiser halve kloden rundt for å gjøre feltarbeid i Antarktis og til USA for å samarbeide med andre forskere. Men bør du kanskje tenke deg litt om før du melder deg på den klimakonferansen i Abu Dhabi? 

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 27.05.19 19:30 Oppdatert: 29.05.19 09:38

Klimaforskere reiser med fly for å dra på feltarbeid og på internasjonale konferanser. Kanskje har de et høyere klimaavtrykk enn de selv ønsker? Foto: Privat

Det er nettopp slike spørsmål PhD-stipendiat ved UiT, Sofia E. Kjellman, nå stiller seg selv. Hun har skrevet en artikkel om dette i Nature Careers, der hun undrer seg over om man kan droppe reiser, eller om det kan finnes bedre måter å reise på - både til konferanser og til feltarbeid. Kanskje finnes det måter forskere kan redusere sitt klimaavtrykk på? Hun stiller også spørsmålet om klimaforskere har et spesielt ansvar for å gå i front og være gode forbilder når det gjelder å redusere sitt eget klimaavtrykk. 

Stipendiat Sofia E. Kjellman ønsker å redusere sitt klimaavtrykk som klimaforsker ved UiT, og har nylig skrevet om dette i Nature Careers. Foto: privat

Les hele artikkelen i Nature her: As a climate researcher, should I change my air-travel habits? 

Jeg synes det er viktig at vi snakker mer om dette. Vi må se på våre vaner, vurdere våre reiser, og stille spørsmål om vi trenger alle reisene? Så kan vi se på hvordan vi kan endre reisevanene våre, sier Sofia Kjellman.

34 flyreiser på 16 måneder

Sofia Kjellman snakker ut fra egen erfaring. I løpet av de første 16 månedene hun var stipendiat ved UiT, så hadde hun 34 flyturer.

– Dette tilsvarer 70 000 kilometer og omtrent 5.6 tonn CO2, og dette inkluderer ikke min flygning med helikopter til feltarbeid på Svalbard, sier hun.

Turene inneholdt blant annet lab-arbeid i USA, feltarbeid på Svalbard, konferanse i Stockholm, og turer til både Alaska og Colorado for å få opplæring innen sitt fagfelt.

Turene har gitt meg fordeler i min karriere, men de har også bidratt til store utslipp, mener Kjellman. 

Felt-samarbeid

Sofia Kjellman forsker på hvordan klimaet har endret seg de siste 12 000 årene, altså siden siste istid.

– Ved å studere hvordan klimaet endret seg før i tiden, kan vi bedre forstå kommende klimaendringer. Dette er viktige data for å kunne lage klimamodeller som kan gi oss en pekepinn på hvordan ting kan bli. 

Stipendiaten mener at man bør vurdere konferanser med omhu. Kanskje trenger man ikke dra på så mange. Hun foreslår også at forskere bør samarbeide bedre når det gjelder feltarbeid. Muligens kan man slå sammen turer, og hjelpe hverandre til å samle inn ulike prøver.

Til sommeren skal hun ikke selv på feltarbeid for prosjektet sitt, men får hjelp av kolleger til å samle inn vannprøver. Dette går selvsagt ikke med alle typer feltarbeid, men hvis det dreier seg om enkle prosedyrer så går det ofte bra. 

Universitetenes utslipp

Temaet Kjellman tar opp er i vinden om dagen. Nylig ble det publisert en sak om Universitetet i Oslo sitt klimaavtrykk, og den viste at flyreiser bidrar til en stor del av CO2-utslippene.

Rektor Anne Husebekk forteller at UiT jobber for å redusere klimaavtrykket. UiT er med i Klimapartnere Troms, et forpliktende nettverk av virksomheter som har som mål å forbedre sin miljøprofil. Medlemmene har forpliktet seg til å registrere CO2-fotavtrykket i verktøyet «Klimakost». Etter tre år med registrering viser trendene at transport og reiser er avtakende.  

– Vi skal bidra til færre flyreiser gjennom aktiv bruk av videokonferanser. Vi har også en bærekraftskomité som arbeider aktivt med å redusere vårt klimavtrykk, vi lager en ny plan for miljøtiltak på UiT, og vi har ansatt åtte studenter i 20 prosent stilling som bærekraftspiloter. De er allerede i gang med ulike tiltak, sier rektoren. 

UiT må tilrettelegge

Sofia forteller at da hun nylig reiste til en konferanse i Stockholm, så tok hun og noen kolleger buss til Narvik og tog derfra. Reisen tok 24 timer, men på vei dit fikk hun tid til å forberede presentasjonen hun skulle holde på konferansen, og hun slapp ett døgn på hotell. Hun mener det er veldig fint når flere reiser sammen. Men da hun skulle booke reisen gjennom UiTs reisebyrå, så var det kun et alternativ: nemlig fly.

Vi som klimaforskere har et ansvar for å gå foran som gode forbilder. Men UiT har et ansvar for å tilrettelegge slik at forskere kan velge å reise miljøvennlig, sier Sofia Kjellman. 

Hun synes selv det er verdt den ekstra tiden hun bruker på reisene, hvis hun kan bidra til å redusere sitt klimaavtrykk. Til sommeren skal hun til Grønland. Hun må dessverre fly til Grønland på grunn av tidsbegrensninger, men tar iallefall toget til København. 

Jeg er svært stolt av Sofia som er blitt inspirert til å formidle sine klimatanker gjennom verdens mest prestisjefulle tidsskrift. Hun tilhører den neste generasjonen som skal ha ansvar i akademia, næringsliv og politikk, og hun tar ansvaret på alvor, sier rektor Anne Husebekk.

Vi anbefaler