Dødsalgen analyseres av algeeksperter i Tromsø

Forskere fra Norges fiskerihøgskole ved UiT jobber nå på spreng for å finne ut mer om algene som angriper laksemerdene i nord. 

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 24.05.19 14:00 Oppdatert: 24.05.19 15:02

Dødsalgen
"Dødsalgen" Chrysochromulina leadbeateri har forårsaket laksedød i Nord-Norge den siste tiden. Foto: Havforskningsinstituttet

Det er krise i oppdrettsnæringen i Nord-Norge som følge av algeoppblomstringen. Og ved Norges fiskerihøgskole dropper algeforskerne nå sitt eget arbeid for å prøve å finne ut mer om algene og giftstoffet de produserer.  Forskerne jobber på overtid for å finne ut så mye som mulig om den såkalte "dødsalgens" karakter og hvorfor den er så dødelige akkurat nå.

Analyserer vannprøver

UiT hjelper til med å kartlegge utbredelse av den antatte toksiske algen. Arbeidet er i første omgang bare konsentrert om å telle prøver fra forskjellige steder, men initiativ er også tatt for å gå dypere inn i hvilke mekanismer som utløser blomstringer som dette og ikke minst eventuell toksisitet og mekanismer som gjør skade på fisk. 

Vi hjelper oppdrettsnæringen ved å analysere vannprøver som kan ha alger i seg. Det er for tidlig å si hvorfor dette har skjedd, men vår intensjon er å skaffe robuste vitenskapelige resultater tilgjengelig så snart som mulig, sier forsker Hans Christoffer Bernstein ved Norges fiskerihøgskole. 

Ifølge forskere fra UiT er ikke algene giftig hele tiden, men under visse forhold kan de begynne å produsere algetoksiner, et slags giftstoff som kan være skadelig for fisk og andre dyr. Fiskene i oppdrettsanlegg blir spesielt sårbare for denne typen oppblomstring, fordi de ikke har noen mulighet for å komme seg vekk fra algene. Vanlige fiskearter svømmer bare unna når de støter på en algeoppblomstring. Når algetettheten blir for stor angriper algene laksens gjeller og forhindrer dem fra å puste.

Naturlig oppblomstring

Hver vår øker innholdet av næringssalter i havet og sola tilfører mer lys. Dette fører til økt produksjon av såkalte mikroalger i havet. Som oftest er det bare positivt, fordi det betyr økt produksjon og tilførsel av næring i hele økosystemet.

Men noen ganger kan det bli en algeoppblomstring av giftig karakter. Dette er et helt naturlig fenomen som skjer over hele kloden. Veksten og varigheten av algeoppblomstringen kommer an på vind, temperatur og tilgjengelighet av næringssalter.  

Richard Ingerbrigtsen, forsker ved Norges fiskerihøgskole, har doktorgrad i alger. Foto: Ellen Kathrine Bludd

Det skjer en algeoppblomstring hver vår i havet, og vi finner disse algene i havet hvert år, men hvorfor de blir giftige nå, det vet vi ikke, forteller algeforsker Richard Ingebrigtsen.

Bidrar med ressurser 

Ingebrigtsen forteller at de som vanligvis analyserer slike prøver, ikke har kapasitet til å analysere alt de får akkurat nå, og at algeforskerne derfor gjør det de kan for å bidra.

Vi gjør det vi kan med de ressursene vi har. 

På kort sikt prøver vi å få tatt de prøvene som må tas, finne ut om de inneholder farlige arter, hvor mye alger det er i lokaliteten eller i nærheten, forteller Ingebrigtsen.

 

 

Men på lengre sikt, ønsker vi å finne ut hvorfor dette skjer. Vi kan ikke spekulere på hvorfor før vi finner ut mer om disse algene, mener han.

Les også: Dette vet vi om den såkalte "dødsalgen" i Nord-Norge

For pressespørsmål og andre henvendelser, kontakt: 

Kathrine Tveiterås, Dekan Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi,                                                                                    e-post: kathrine.tveiteras@uit.no  tlf: 77646001/93258136

Vi anbefaler