Leonardo DiCaprio-dokumentar om klimaendring har Tromsø-forskere med på laget

21.05.19 Maja Sojtaric

Filmen ICE ON FIRE har premiere på filmfestivalen i Cannes, onsdag 22. mai, og på HBO 11. juni. 

HBO-dokumentaren Ice on fire, med Tromsø-forskere i spissen, er produsert av Hollywood-skuespiller Leonardo DiCaprio. Foto: HBO

Dokumentarfilmen ICE ON FIRE retter fokuset mot det banebrytende arbeidet som pågår innen dagens klimaforskning. Forskere fra UiT Norges arktiske universitet sitt senter for fremragende forskning CAGE bidrar betydelig i filmen, som er produsert av Oscar®-vinner Leonardo DiCaprio, som også har fortellerstemmen i dokumentaren.

Mine partnere og jeg lagde ICE ON FIRE for å gi en stemme til forskere som jobber hardt i frontlinjene hver dag, i kampen mot klimaendring, sier produsent og forteller Leonardo DiCaprio.

 

Fremhever stemmer fra arktisk forskning

Noen av forskerne som er gitt en stemme i ICE ON FIRE kommer fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Filmteamet besøkte UiTs Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima, CAGE, for å rette søkelyset mot forskningen på en globalt viktig klimagass.

CAGE forsker på utslipp av metan – en drivhusgass som er kraftigere enn CO2 – fra den arktiske havbunnen og permafrosten. Store mengder metan er fanget i bunnen av havet som gasshydrater, is-lignende blandinger av gass og vann. Fremtidige, plutselige utslipp av bare en liten brøkdel av disse arktiske metanlagrene kan skape store endringer i atmosfæren og sette fart på den globale oppvarmingen.

Isen som dekker vår planet er veldig sårbar ovenfor klimaendring, og den kontrollerer komplekse systemer for naturlige metanutslipp,” sier CAGE-direktør Karin Andreassen.

– Vi ønsker alle initiativ som kan rette søkelyset mot forskningen vår velkommen, fordi det er en del av den globale debatten som vi alle må bidra til.

ICE ON FIRE utforsker løsninger og bringer håp for fremtiden

 

Forsker Pavel Serov fra CAGE er en av forskerne som er med i ICE ON FIRE. Foto: HBO
Cathrine Lund Myhre som er seniorforsker på Norwegian Institute for Air Research (NILU) og har samarbeidet med CAGE, er med i ICE ON FIRE sammen med professor Jürgen Mienert og forsker Pavel Serov fra CAGE.

– Det er viktig å formidle det vi observerer i Arktis og hvilken rolle metangass spiller for klimaendringene. Vi trenger en bedre forståelse av hvor stor andel av metanutslippene som kommer fra naturlige eller menneskeskapte kilder. Den nylige økningen av metan i atmosfæren ser ikke ut til å kunne forklares kun av menneskelig aktivitet, men det er bare de menneskelige utslippene vi kan kontrollere og redusere, sier Lund Myhre.

Filmen, som er regissert av Leila Conners, gir innsikt i innovasjon som tar sikte på å redusere karbon i atmosfæren, og som vil kunne bane vei for en reduksjon i den globale temperaturøkningen.

– Vi ville lage en film som viser frem vår vakre planet, samtidig som vi retter søkelyset mot sårt trengte løsninger som fornybare energikilder og karbonfangst. Dokumentaren gjør mer enn å peke på hva vi kan miste, hvis vi fortsetter kursen mot tiltaksløshet og selvtilfredshet – den viser hvordan vi, ved hjelp av dedikerte forskere, kan møte denne store utfordringen. Jeg håper at publikum vil bli inspirert til å handle for å beskytte vår vakre planet, sier den miljøbevisste filmstjernen DiCaprio.

Overvåkning, observasjoner og modellering er kritisk for fremtiden

Arktiske områder er utilgjengelige og vanskelig å forske på, for det er både tidkrevende og dyrt. Men mer grunnforskning er nødvendig for å gi input til klima-modelleringer, slik at forskere kan tolke endringer i klimasystemene best mulig i tiden fremover.

Arktis er et komplisert sted, som tilbyr avansert innsikt. Vi må stå på og opprettholde høy forskningsaktivitet i området. Vår forståelse av disse systemene er essensiell for fremtiden til vår planet, sier CAGE-direktør Andreassen.

----------------------------------------------

CAGE forskere som bidrar i filmen:

Jürgen Mienert:

Professor, CAGE, UiT Norges arktiske universitet

Kontakt: jurgen.mienert@uit.no Telefon:+47 997 94 063 

Cathrine Lund Myhre:

Seniorforsker, NILU - Norwegian Institute for Air Research

Projektleder for MOCA-prosjektet og the Norwegian Greenhouse gas Monitoring Program.

Kontakt: clm@nilu.no

Pavel Serov

Forsker CAGE, UiT Norges arktiske universitet

Contact: pavel.russerov@uit.no Telefon: +47 998 67 350


Andre forespørsler:

Karin Andreassen, direktør CAGE

Kontakt: karin.andreassen@uit.no Telefon: +47 469 29 027

Maja Sojtaric, senior kommunikasjonsrådgiver

Kontakt: maja.sojtaric@uit.no Telefon: +47 918 45 151

 

 

På Twitter   #norgesarktiske