Ønsker seg flere arktiske studenter i utlandet

08.05.19 August Hansen

Studenter, ansatte og ledelse fikk nylig møte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø for å diskutere hva som skal til for at enda flere velger å dra på utveksling.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var på besøk ved UiT tirsdag 30. april for å snakke om studentutveksling. Foto: Marte Garmann

Ministeren er for øyeblikket på en egen universitets- og høgskoleturné, og tirsdag 30. april var turen kommet til Tromsø og UiT Norges arktiske universitet. Som følge av flystreiken ble dessverre ministeren hindret fra å delta fysisk, men hun deltok likevel på Skype. Først var hun i et møte med rektor Husebekk og studenter som har erfaringer med utvekslingsopphold, og deretter med ansatte og ledelse ved UiT. Anledningen var regjeringens arbeid med en egen stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.  

I det første møtet var det både studenter som hadde vært på utveksling, og studenter som snart skulle reise, blant annet til University of Aberdeen i Skottland, James Cook University i Australia og Tokyo University i Japan.

Rektor Anne Husebekk ser flere positive sider ved utveksling. Foto: Torbein Kvil Gams
Rektor Anne Husebekk var tydelig på verdien av at studenter får reist i løpet av studietiden:

– Studietiden er en kombinasjon av en kunnskaps- og dannelsesreise. Internasjonalt studieopphold gir studenten faktisk kunnskap og kulturell kunnskap som er viktig for å oppfylle målet med utdannelsen. I tillegg kan utenlandsoppholdet være opphav til et internasjonalt nettverk som studentene kan ha glede av i mange år fremover. 

Ambisjon om flere på utveksling fra nord  

Senere på dagen var det duket for møte mellom ministeren, de ansatte og UiT-ledelsen.

– Vi har satt oss en hårete ambisjon om å ha 50 prosent av studentene våre på utveksling, sa minister Nybø i sin møteinnledning, og hun understreket at alle institusjonene her har noe å strekke seg etter.  

Etter Nybø holdt prorektor for utdanning og kvalitet, Wenche Jakobsen, et innlegg der hun delte tanker om hvordan universitetet skal sørge for at enda flere drar på utveksling. I dag har UiT fortsatt et stort potensial for å sende flere studenter på utveksling.

Prorektor for utdanning og kvalitet, Wenche Jakobsen, mener det er stort potensial for å sende flere studenter på utveksling. Foto: Torbein Kvil Gams
– Arbeidet med utveksling har stor prioritet, men vi må innrømme at UiT ikke er blant de beste i klassen. Likevel øker vi utvekslingen. I 2018 var det ni prosent av studentene som dro på utveksling, men vi ligger på elleve-tolv i år og skal opp til 20, sa Jakobsen.

Hun opplyste blant annet om at det er laget en egen portal for studentutveksling, og at det også skal lages en egen for ansatte. 

– Mitt ønske er at alle studieprogrammer skal ha sømløs internasjonal utveksling, sa Jakobsen.  

Delte erfaringer 

Etter Jakobsens innlegg ble det utvekslet erfaringer. Professor Nina Emaus fra institutt for helse- og omsorgsfag holdt et innlegg om deres erfaring med internasjonalisering. Deretter ble det holdt innlegg fra internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet, Marie Anastasia Sivertsen. Hun skal selv studere ved Seoul National University i Sør Korea fra høsten av.

– Parlamentet er opptatt av at alle studenter skal få god informasjon både før, under og etter utvekslingsoppholdet. Vi jobber for at utveksling skal bli mer attraktivt og forutsigbart for studenter, men da er vi også avhengig av å ha fagmiljøene med oss, sa Sivertsen.   

Hun understreket også viktigheten av at studentene skal få vite om sine utvekslingsmuligheter, og i tillegg at det må være oppdatert oversikt over ulike utvekslingsavtaler til enhver tid, slik at studentene får korrekt informasjon. Hun håper at man i innspillene til den kommende stortingsmeldingen ikke glemmer studentenes helhetlige livssituasjon og inkluderer eksterne faktorer som gjør det utfordrende å gjennomføre et utvekslingsopphold. 

Melding klar ved årsskiftet 

Etter en kaffepause ble det åpnet for en diskusjon blant de fremmøte. Her var det flere som tok ordet for å fortelle om hvordan deres del av universitet jobber for å øke utvekslingstallene. Et poeng var at det er mange studenter som reiser på utveksling som ikke telles med i statistikken, ettersom oppholdet er på under tre måneder. Det ble også sagt at man burde kunne gjennomføre språkkurs i akademisk engelsk før man reiser til utlandet, eller at flere emner i programmene kunne være engelskspråklige for å gjøre studentene mer vant med språket. Departementet fikk i løpet av denne runden flere gode innspill til sitt arbeidet med stortingsmeldingen. Den forventes å være ferdigstilt ved årsskiftet. 

Vil du vite mer om utveksling? På lenken under finner du det du trenger å vite om hvor du kan studere, hvordan du søker og hva som er viktig å huske på.  

Klikk her for å gå til portal for Studentutveksling 

På Twitter   #norgesarktiske