88,8 millioner kroner skal oppgradere Naturfagbygget


I dag offentliggjorde Kunnskapsdepartementet at UiT tildeles 30 mill. kroner til oppgradering og tilpasning av Naturfagbygget på Campus Breivika. Total kostnadsramme er 88,8 mill. kroner, og UiT vil dekke resterende del av kostnadene over eget budsjett.

Naturfagbygget
Naturfagbygget, som ble oppført i 1974, skal nå oppgraderes. Foto: UiT/Bygg og eiendom

Naturfagbygget ble oppført i 1974 og er UiTs eldste bygg i Breivika. Det har vært gjennomført flere ombygginger av ulikt omfang i bygget. Nå skal plan 2 oppgraderes for å møte fremtidens krav til moderne forsknings- og utdanningsarenaer. I tillegg skal det gjennomføres en rekke bygningsmessige tiltak som skal bidra til reduserte energikostnader og reduksjon av klimautslipp fra bygget.

Dette er vinn-vinn for miljøet, for forskningen og for studentene, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Moderne læringsareal

– Dette er virkelig gledelige nyheter, sier Husebekk. 

– Nå får vi muligheten til å klargjøre det eldste bygget på campus Breivika for fremtiden - det betyr reduksjon i klimagassutslipp, lavere energikostnader og ikke minst høyst moderne forsknings- og undervisningsarealer. 

Outreach tokt UiT
Rektor Anne Husebekk (til venstre), og leder ved Institutt for geovitenskap, Matthias Forwick,(nummer tre fra venstre), gleder seg til oppgradering av Naturfagbygget. Her fra Outreach-tokt på Svalbard. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Ny romutforming vil gjøre det mulig for Institutt for geovitenskap (IG), ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, å samle store deler av sin virksomhet i bygget. 

Fantastisk! Vi gleder oss til å tilby nye studenter topp moderne læringsareral, sier Matthias Forwick, instituttleder ved geovitenskap.

Byggestart i 2020

– Naturfagbygget er et jubileumsbygg, hele 45 år i år, forteller Forwick.

– Det er et flott bygg, men vi ønsker å utnytte det bedre til både forskning og utdanning. Vi har hatt en kraftig vekst de siste årene, men vi har klart oss bra takket være samarbeidsvillige studenter og ansatte. Dette blir et løft for både studie- og arbeidsmiljø, mener han. 

Forventet byggestart er februar 2020 og med ferdigstilling i løpet av høsten 2020. Prosjekteier er Avdeling for bygg og eiendom ved UiT og med Kjell P. Berntsen som prosjektansvarlig.

På Twitter   #norgesarktiske