Master i psykologi Sabine Kaiser har disputert for ph.d.-graden i helsevitenskap

Nybakt doktor Sabine Kaiser har nå forsvart avhandlingen der hun har studert kvaliteten på samarbeid og service i tjenester for barn og deres familier i norske kommuner.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 12.04.19 12:25 Oppdatert: 12.04.19 14:29
Tromsø

Fra venstre hovedveileder, professor Monica Martinussen, leder av komite, professor Roman Koposov, 2.opponent, ph.d Fredrik Lindencrona, Sabine Kaiser, disputasleder Per-Håkan Brøndbo og 1.opponent, forsker Anne Marita Milde.

Kaiser forsvarte avhandlingen "Collaboration and service quality among health care professionals working with children and their families in Norwegian municipalities "

Veiledere
Hovedveileder professor Monica Martinussen
Biveileder førsteamanuensis Joshua Patras

Bedømmelseskomiteen
Forsker Anne Marita Milde, Universitetet i Bergen og RKBU vest, Norce – 1. opponent
Ph.d. Fredrik Lindencrona, Ansvarig för strategisk utveckling och internationellt samarbete Uppdrag Psykisk Hälsa Sveriges Kommuner och Landsting, Sverige – 2. opponent
Professor Roman Koposov, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

 

Vi anbefaler