UiT-kandidater får jobb rett etter studiene

05.04.19 Stig Brøndbo

Åtte av ti UiT-kandidater fikk jobb rett etter studiene. Martine Nesholen Larsen er glad for at veien fra UiT til sykepleierjobben ble svært kort.

– Jeg er veldig glad for at jeg valgte å bli sykepleier. Det er et utrolig givende og yrket gir mange valgmuligheter. Ingen dager er helt like, sier Martine Nesholen Larsen, som fikk jobb på barneavdelingen på UNN fire måneder før hun var ferdig med siste eksamen ved UiT. Foto: Stig Brøndbo
– Som nyutdannet sykepleier var jeg trygg på at jeg kom til å få meg jobb, sier Martine Nesholen Larsen. Foto: Stig Brøndbo

– Jeg er kjempefornøyd med yrkesvalget mitt, og som nyutdannet sykepleier var jeg trygg på at jeg kom til å få meg jobb, sier Martine Nesholen Larsen. Hun var ferdig utdannet sykepleier våren 2018, og fikk jobb på barneavdelingen på UNN allerede fire måneder før siste eksamen. Etter 10 måneder i jobb konkluderer hun med at sykepleierstudiene forberedte henne godt på yrkeslivet. Her er 23-åringen helt på linje med det store flertallet av de som har tatt sin utdanning ved UiT.
– 86 prosent av våre nyutdannede UiT-kandidater oppgir utdanningen sin som relevant eller svært relevant for sin nåværende jobb. Det er vi svært fornøyd med, og viser at UiT utdanner kandidater som arbeidslivet trenger, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Stabilt høyt
Andelen studenter som er fornøyd med utdanningen sin og mener den er relevant for sin jobb, har vært stabil opp mot 90 prosent helt siden UiT begynte med sin Kandidatundersøkelse i 2010. Kandidatundersøkelsen sjekker om alle UiT-kandidater som ble uteksaminert på bachelor-, master-, profesjons- eller doktorgradsnivå er i jobb tre måneder etter avsluttede studier.

Stolte
I årets undersøkelse oppgir 81 prosent av UiT-kandidatene at de har fått seg jobb rett etter endt utdanning. 12 prosent sier de har fortsatt studiene sine, 3 prosent er jobbsøkere og 3 prosent oppgir at de er delvis i jobb, er langtidssyke eller har andre grunner for ikke å være i jobb.
– Dette er tall vi er stolte av, og som viser at våre kandidater er attraktive for arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor, sier rektor Husebekk.

251 muligheter
I år tilbyr UiT 251 studieprogrammer, de aller fleste med søknadsfrist 15. april.
– Jeg er veldig glad for at jeg valgte å bli sykepleier. Det er et utrolig givende og yrket gir mange valgmuligheter. Ingen dager er helt like, sier Martine Nesholen Larsen. Nytt i år er at de som søker sykepleierutdanningen må ha minst karakteren 3.0 i norsk og i fellesfaget matematikk.

Se videoen Noen ganger der det livsviktig å regne riktig.

På Twitter   #norgesarktiske