Norge krever "åpen tilgang" – forlenger ikke avtalen med Elsevier

12.03.19 Lieungh, Erik

– Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler, mener direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit).

 

Den felles tidsskriftavtalen med utgiveren Elsevier gikk ut ved nyttår. Siden da har Unit forhandlet på overtid med den nederlandske utgiveren, men altså ikke kommet til en ny avtale.

– Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang, skriver Unit i en pressemelding.

Avtalen med Elsevier sies opp med umiddelbar virkning.  Rektorene ved Universitetet i Bergen, Oslo, NTNU og Tromsø har gitt enstemmig tilslutning til å si opp avtalen.

Prorektor for forskning og utdanning ved UiT - Norges arktiske universitet, Kenneth Ruud. Foto: Erik Lieungh

Ønsker mer «åpen tilgang»

For norske universitet og høgskoler har det i forhandlingene med forlaget vært viktig å opprettholde Norges nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader.

I dagens abonnementssystem er vitenskapelige artikler låst bak betalingsmurer, og de store internasjonale utgiverne tar stadig høyere pris for abonnementene sine. Norske institusjoner betaler per i dag mer enn 330 millioner kroner årlig til utgiverne for lesetilgang til vitenskapelige artikler, også de som er publisert av forskere ved norske institusjoner.

Norske universitet og høgskoler er nå i samme situasjon som Sverige, Tyskland, Polen og Ungarn, som heller ikke har tidsskriftavtale med Elsevier.

– UiT mener det er viktig at de vitenskapelige artikler som våre forskere produserer når flest mulig. Dette er viktig for at andre forskere raskt skal kunne ta våre forskeres resultater i bruk slik at vi fellesskap kan flytte forskningsfronten fremover. Vi mener også at åpen tilgang er viktig for å sikre størst mulig gjennomslag for den forskningen som gjøres ved UiT. sier prorektor for forskning og utdanning ved UiT, Kenneth Ruud, og legger til:

–  Ingen av de tilbud vi fikk fra Elsevier tok inn over seg vårt ønske om åpen tilgang til våre forskeres vitenskapelige artikler i en økonomisk bærekraftig modell. Vi støtter derfor fullt ut avgjørelsen om ikke å akseptere noen av de tilbudene vi har mottatt fra Elsevier.

Direktør for Universitetsbiblioteket ved UiT - Norges arktiske universitet, Johanne Raade. Foto: Tommy Hansen

Alternative tilganger

Avtalen det har vært forhandlet om er tilgangen til tidsskriftpakken ScienceDirect Freedom Collection fra Elsevier. UiT – Norges arktiske universitet vil i tiden framover fortsatt har tilgang til en del av arkivene til Elsevier-tidsskrift, bøker fra Elsevier, og tidsskrifter som ikke er en del av ScienceDirect Freedom Collection.

Selv om det ikke inngås noen avtale i år, vil norske forskere kunne fortsette å publisere i Elseviers tidsskrifter som før. Avhengig av de enkelte institusjonenes avtale om tilgang til eldre årganger, vil forskerne også fortsatt ha tilgang til å lese artikler i Elseviers tidsskrifter utgitt til og med 2018.

Direktør ved Universitetsbiblioteket ved UiT – Norges arktiske universitet, Johanne Raade, sier at de skal gjøre sitt beste for å dekke faglig ansatte og studenters behov.

– Universitetsbiblioteket har vært forberedt på dette en stund nå. Våre forskere, stipendiater og studenter kommer til å merke at de ikke får tilgang til alle artikler slik de tidligere har fått, men vi har etablert alternative metoder for å få tak i artikler på, og en del kan også bestilles gjennom bibliotekets tjeneste. Ta kontakt med biblioteket, og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe, sier hun.

Ønsker du å se oversikten over tidsskriftene som man ikke lenger har tilgang til, kan du besøke nettstedet Universitetsbiblioteket.no. Her finner du også informasjon om forhandlingene, og andre metoder for å få tak i vitenskapelige artikler på (se video nederst i artikkelen). Det er også mulig å bestille enkeltartikler fra Elsevier gjennom Universitetsbibliotekets søkeverktøy Oria

Universitetsbiblioteket kan kontaktes på eposten: postmottak @ ub.uit.no.

 

På Twitter   #norgesarktiske