Årets vinnere av BFE-priser 2018

Under historiens første BFE-årsfest var et av høydepunktene prisutdelingen. 

Thode, Sunniva Katharina
Publisert: 21.02.19 14:04 Oppdatert: 21.02.19 14:43

Prisene som ble utdelt ved årsfesten var utviklings- og fornyingsprisen, utdanningsprisen, formidlingsprisen og forskningsprisen for året 2018. Nominasjonene til prisene ble gjort av fagmiljøene og ble vurdert av dekan, prodekan forskning, instituttledere og seksjonsleder for forskning, utdanning og formidling. I tillegg delte NFH ut en ærespris i form av en gullnål.

Malcom Jobling ble tildelt NFHs ærespris

Foto: Trine Holm Larsen
NFH deler ved spesielle anledninger ut en ærespris i form av en gullnål. Gullnålen henger høyt og går bare til kandidater somover  lang tid har bidratt særskilt til utviklingen av institusjonen sitt faglige arbeid. Malcom Jobling, professor ved institutt for arktisk og marinbiologi, ble tildelt æresprisen fra NFH for den store innsatsen han har gjort siden 1979. Den gode jobben gjør han fremdeles til glede og nytte for studenter, ansatte og det øvrige samfunn. Malcolm er en av de mest siterte forskerne ved UiT og blir høyt verdsatt av studentene. «En akademisk diamant og unik foreleser» var en av karakteristikkene som ble gitt i studentavisa «Utropia» for en tid tilbake. Han er en inspirerende foreleser som også stiller klare krav til studentene. Gjennom demonstrasjoner og gode eksempler klarer Malcolm å gjøre krevende fagfelt innen biologien forståelig. For å sitere en tidligere student; «Han har også en utrolig evne til å bygge opp undervisningen slik at han vekker vitebegjæret til sine tilhørere – for så å besvare alle de faglige spørsmålene som oppstår uten at noen i salen engang får tid til å rekke opp hånden».

 

Malcolm Jobling ble ansatt 1.5.1979 i et engasjement som amanuensis ved Institutt for fiskerifag, fikk fast stilling som amanuensis i 1982, opprykk til førsteamanuensis i 1983 og utnevnt til professor i akvakultur ved IFF/NFH i 1987.

 

Malcom Jobling ble tildelt undervisningsprisen

Malcom Jobling fikk også BFEs undervisningspris 2018. Den fikk han for hans lange innsats som fremragende og dedikert forsker og underviser. Jobling har siden 1979 undervist studenter i fiskebiologi, fysiologi og ernæring på alle nivåene, fra bachelor til doktorgrad, og har lykkes med å gjøre sin vitenskapelige kompetanse tilgjengelig for både studenter og andre grupper. Joblings formidlingsevner og stadig nye og varierte undervisningsmetoder har motivert studentene til å aktivisere seg og arbeide for å tilegne seg kunnskaper innenfor fagområdet. 

 

Tore Kanck-Jørgensen ble tildelt utviklings- og fornyingssprisen

Foto: privat
Tore Kanck-Jørgensen, studieleder ved Handelshøgskolen, fikk prisen for hans utrettelige arbeid med utviklingen av Handelshøgskolens tilbud, bruk av ny teknologi og nye metoder og rutiner. I tillegg har Kanck-Jørgensen stått i spissen for at Handelshøgskolen har vært pilot ved arbeid med utviklingen av Handelshøgskolens tilbud. Uten hans positive innsats over lang tid ville ikke Handelshøgskolen hatt den fremtredende posisjon den har i dag ved UiT og i landsdelen.

 

 

Forskningsgruppen Genetikk ble tildelt formidlingsprisen

Foto: privat
Forskningsgruppen Genetikk (Genetics), ved Norges fiskerihøgskole, fikk prisen for deres kontinuerlige arbeid med å formidle sin forskning på genetikk hos fisk, invertebrater og pattedyr på ulike arenaer og medier. Gruppen jobber målrettet med formidling til ulike målgrupper og strategisk med ulike kommunikasjonsplattformer, noe som krever stor innsats fra forskerne. Forskningsgruppen vellykkede formidlingsinnsats gir stor verdi til forskningsområdet, til rekruttering og vår synlighet i samfunnet.

 

 

Nina Prebensen ble tildelt forskningsprisen

Foto: Rudi Caeyers
Nina Prebensen, instituttleder ved Handelshøgskolen, fikk prisen for sin innsats som forsker innenfor reiseliv og markedsføring. Siden 2013 har hun publisert mer enn 40 artikler og veiledet mange master- og PhD-kandidater. Gjennom dette har hun bidratt til den økende forskningsaktiviteten ved HHT og til å gjøre markedsforskningsmiljøet i Tromsø stadig mer robust. Prebensens forskning, og den populærvitenskapelige fremstilling av forskningen, har vært sterkt bidragende til at reiselivsnæringen i dag er en kunnskapsbasert og markedsorientert næring.

 

Vi anbefaler